ОБУЧЕНИЯ СТАРТИРАЩИ НА 23.01.2019г.

 

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ – 350лв.

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ – 180лв.

ВАЛУТЕН КАСИЕР – 180лв.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – 240лв.

КОМПЮТЪРЕН МАШИНОПИС И ТЕКСТООБРАБОТКА– 240лв.

ОБУЧЕНИЯ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ – ЦЕНА 150лв.

 • Агроекология и климат – 18часа
 • Биологично земеделие – 18часа
 • Обучение по част от професия „Фермер“ – 150часа
 • Опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор
 • Обучение по Подмярка 6.1. – „Стартова помощ за млади земеделски производители“
 • Обучение по Подмярка 6.3 – „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“
 • Професионални потребители и дистрибутори на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба“ – цена 350лв.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЕЖЕГОДНИ ОБУЧЕНИЯ – ЦЕНА 130лв.

 • Длъжностно лице по безопасност и здраве при работа, съгласно Наредба РД-07-2
 • Координатор по безопасност и здраве в строителството -задължителен ежегоден курс по наредба РД 07-2 и Наредба № 2
 • Обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
 • Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.
 • Екология и опазване на околната среда

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ С ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА МОН, ЦЕНА 600ЛВ. ЗА:

 • ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД
 • ЕКОЛОГ
 • ХОТЕЛИЕР
 • ФЕРМЕР
 • ОФИС-МЕНИДЖЪР
 • ОФИС-СЕКРЕТАР
 • ИКОНОМИСТ
 • СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ
 • СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС

 

ЧУЖДОЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ

 

Вид обучение

Бр. часове

График на обучение

Индивидуално обучение, цена

Цена в група

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА:

 • начинаещи
 • напреднали
 • за деца и ученици

60 уч.ч.

Дневни, вечерни, съботно -неделни

12лв.

180лв.

НЕМСКИ ЕЗИК ЗА:

 • начинаещи
 • напреднали
 • за деца и ученици

60 уч.ч.

Дневни, вечерни, съботно -неделни

12лв.

180лв.

РУСКИ ЕЗИК ЗА:

деца, ученици и възрастни

60 уч.ч.

Дневни, вечерни, съботно -неделни

12лв.

180лв.

Италиански, испански, португалски, гръцки, турски 

20уч.ч.

Дневни, вечерни, съботно -неделни

15лв.

-

Български език за чужденци

20уч.ч.

Дневни, вечерни, съботно -неделни

15лв.

-

 

Записване на 0888750070, 0886744888, 052602490