Курс за АРАНЖОР НА ЦВЕТЯ /ФЛОРИСТ/ - начало 27.03.2017г. от 18ч. Възможност за започване на работа.

Програмата на курса по ще Ви даде всички необходими познания за работата като аранжор - декоратор на цветя / флорист/.

Обучението ще бъде съпроводено от практически занятия. Всеки един участник в курса ще има собствено работно място с всички необходими материали за композиране на цветни аранжировки (цветя, съдове, поставки, ножици, ножчета, престилки.

Участието в курса не изисква специални условия и умения.

Предназначен е за всеки, който би искал да получи основни знания
и естетически основи за аранжирането на цветята.

Основни теми на куса:
Основните закономерности при аранжирането на цветята. Видове багри и начини на съчетаването им. Основни правила при създаване на цветни композиции. Съдове, помощни материали и инструменти, използвани при оформяне на цветни композиции.
Запазване свежестта на отрязаните цветове и удължаване на трайността им. Стилове, правила и техники при изпълнение на различни видове букети.

Обучението се провежда 6 последователни дни от седмицата от 18ч. в дните от понеделник до петък.

Провежда се от преподавател с квалификации в чужбина.

След завършване на курса се получава Удостоверение за професионално обучение на МОН, което важи в България, Европа и всички други държави по света след легализация в посолството на съответната държава.

Обучение за „Оперативен счетоводител“ - 03.04.2017 г. Интензивно обучение, което се провежда 2 или 3 пъти седмично от 16ч. - 18ч. или от 18ч. - 20ч. Подходящ е за всички, които желаят или желаят да работят в сферата на счетоводството, собственици на малки и средни фирми, които искат да получат финансови знания и грамотност, полезни при управление на бизнеса, студенти по счетоводство, които имат желание да научат повече.

Обучение за Специалисти по  ТРЗ и личен състав - 05.04.2017г. Обучението е подходящо за начинаещи и работещи, които искат да осъвременят своите знания в областта на социалното, здравно и пенсионно осигуряване. Ще ви подготвим по най-бързия и професионален начин да отчитате необходимата документация пред НАП и НОИ. Получавате Удостоверение на МОН, по част от професия Оперативен счетоводител", което Ви дава право да работите във всяка фирма като "Личен състав и ТРЗ".

Курс за "Работа с банкноти и различни валути"  Обучението за "Работа с банкноти и различни валути"/"Валутен касиер"/ е интерактивно по част от професия "Касиер". Провежда се в присъствено-дистанционна форма /присъствено се провежда практиката, дистанционно - теорията/ Обучението е придружено от много нагледни материали, решаване на практически задачи, казуси и интерактивни игри. Водещият преподавател е сертифициран от БНБ. Подходящо за работещи в банкови и небанкови институции и обменни бюра, за напълно начинаещи и за актуализация на знанията по отношение на практическите аспекти на касовата дейност и работа с валута. Издава се Удостоверение за професионална квалификация на МОН, след изпитен тест.

Дистанционно обучение по "Управление на човешките ресурси" В курса ще се запознаете с основните аспекти на управлението на човешките ресурси, процесите на набор, подбор, назначаване, мотивиране, оценка, обучение, развитие на персонала и най-съвременните стратегии в областта на Човешките ресурси. Издава се Удостоверение за професионална квалификация на МОН.

Дистанционно обучение за “Офис-секретар”, код 346020, специалност “Административно обслужване”, код 3460201. Обучавате се с помощта на специализирани авторски учебни материали и реални работни казуси.

Дистанционно обучение за "Офис мениджър" , код 346010, Специалност “Бизнес-администрация”, СПК – 3. Получавате Държавно Свидетелство образец № 3-54 на МОН,  валиден в цялата страна и в страните на Европейския съюз.

Дистанционно обучение за "Икономист", код 345120,  Специалност “Икономика и мениджмънт” и Специалност „Земеделско стопанство“. Продължителност 2 - 6 месеца, провежда сеl  дистанционна форма на обучение. Получавате Държавно Свидетелство образец № 3-54 на МОН,  валиден в цялата страна и в страните на Европейския съюз.

Курсове по "Агроекология" и "Биологично земеделие". Обученията са за земеделски производители, които кандидатстват по държавни програми за финансиране или други такива, които изискват преминаване на такъв курс. Продължителност 18 уч. часа, провеждат се в събота и неделя или дистанционно! След приключване на обучението се издава Удостоверение на МОН, което важи в България и ЕС.

Курсове за Обучение на професионални потребители и дистрибутори на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба. Курсът е във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 84 ал. 2 и чл. 85 от Закона за защита на растенията и Националния план за действие за устойчива употреба на пестициди в България - Мярка 1, за придобиване на сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията. Обучението е 33 учебни часа, цена – 300лв. Лиценза на фирмата можете да видите тук

Индивидуално компютърно обучение за начинаещи и напреднали за работа с Windows, Word, Exсel, Internet, Power point, обучението е в удобно за вас време, час и интензивност на посещенията.

Компютърно обучение за начинаещи и напреднали за работа с Corel Draw, Аdobe Photo Shop, Autocad, 3D Studio Max

Длъжностно лице по безопасност и здраве Ежегодно специализирано обучение за съответната година за Длъжностно лице по безопасност и здраве при работа.

Курс за Координатор по безопасност и здраве Ежегодно специализирано обучение за съответната година. Провежда се в рамките на един работен ден, след заявка на телефон 052/602-490 или 0886744888.

Курс Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.Ежегодно специализирано обучение за съответната година. Обучението е еднодневно и се провежда всеки работен ден след предварителна заявка на телефон 052/602-490 или 0886744888.

Обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията Ежегодно специализирано обучение за съответната година. Обучението е еднодневно и се провежда всеки работен ден след предварителна заявка на телефон 052/602-490 или 0886744888.

Обучение по професия „Фризьор”
Специалност „Фризьорство”, 2-ра степен на професионална квалификация/ПК/
Специалност „Организация и технология на фризьорските услуги", 3-та степен на ПК

Обучение по професия „Козметик”
Специалност „Козметика”, 2-ра степен на ПК
Специалност „Организация и технология на козметичните  услуги"”, 3-та степен на ПК

Обучение по професия „Маникюрист-педикюрист”
Специалност „Маникюр, педикюр и ноктопластика”,  2-ра степен на ПК
Специалност „Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност”, 3 -та степен на ПК