АГЕНЦИЯ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ към "ЗЕНИТ 94" ООД е лидер в областта на подбора, обучението, квалификацията и преквалификацията на персонал и управление на човешките ресурси.

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към "ЗЕНИТ 94" ООД организира и провежда професионални и чуждоезикови обучения, обучения на персонал по европейски проекти, дистанционни обучения, тренинги и семинари!

                    

 TRZ I LS


 

За нас

  • 1

Разработват програма за заетост за продължително безработни

Предвижда се субсидирането да е не само за заетост, а и за обучение

Разработва се специална програма за заетост и обучение, която да подпомага продължително безработни – хора, които повече от една година са на пазара на труда без работа. Това каза Елка Димитрова, директор на дирекция „Политики на пазара на труда“ в Министерството на труда и социалната политика.

Тя обясни, че към момента групата на продължително безработните е най-сериозният проблем за трудовия пазар, което е и причината за разработването на отделна програма. Тя ще бъде в рамките на Националния план за действие по заетостта и ще се финансира със средства от бюджета, уточни експертът. Очаква се, че новата програма ще може да бъде включена още през 2015 година.

Димитрова припомни и че Европейската комисия в доклада си от юли отново е препоръчала страната ни да се фокусира върху тази уязвима група на трудовия пазар.

Вече е създадена работна група в министерството, която се занимава с разработването на програмата. Акцентът в нея ще бъде това, че ще се финансира не само заетост, но и обучение.

Експертите смятат, че така участниците ще бъдат подпомогнати да си намерят устойчиво работно място на свободния пазар след приключването на програмата. Димитрова уточни, че подходът е различен от така нареченото дуално обучение, тъй като става въпрос не за млади учащи, които имат нужда от практически умения, а за по-възрастни хора, които заради ниската си квалификация или липсата на такава не са атрактивни за работодателите.

Националната статистика показва, че броят на продължително безработните продължава да се увеличава от началото на годината досега. Към юни такива са били 222 хиляди души, или 58% от всички безработни. В сравнение с второто тримесечие на предходната година делът им е по-висок с 2,4 процентни пункта.

Другият проблем, по който министерството работи с изострено внимание, е безработицата сред хората в предпенсионна възраст. Наред с казуса с продължително безработните липсата на заетост за хората над 50 години остава голям проблем. Тази рискова група също ще бъде обхваната от нови мерки и програми на министерството, каза Елка Димитрова.Експертите са категорични, че безработицата сред тези хора може да се намали единствено чрез субсидиране от страна на държавата или по европейските програми.

Към средата на годината делът на хората над 50 години, които нямат работа, е 38%, като безработните над 55 години са 25%, а между 50 и 54 години – 13%, показва статистиката на Агенцията по заетостта. Държавната агенция обаче измерва само броя на хората, които са се регистрирали в бюрата по труда като търсещи работно място. Реално извън пазара на труда са доста повече хора от тази рискова група.