АГЕНЦИЯ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ към "ЗЕНИТ 94" ООД е лидер в областта на подбора, обучението, квалификацията и преквалификацията на персонал и управление на човешките ресурси.

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към "ЗЕНИТ 94" ООД организира и провежда професионални и чуждоезикови обучения, обучения на персонал по европейски проекти, дистанционни обучения, тренинги и семинари!

                    

 TRZ I LS


 

За нас

  • 1

ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ  В ГРАД ВАРНА ЗА 19 УНИВЕРСИТЕТА

ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ЧРЕЗ НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ (НАПС)

В  ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “ЗЕНИТ”

гр. Варна ул. “Драгоман” № 5, ет. 2