Централен офис: гр. Варна, ул. "Драгоман" № 5, ет. 2  
тел.052/ 602 490, 612 723, тел./факс:052/611 221
0886/ 744 888, 0888/750 070
е-mail:office@zenyt.com
skype:zenit_office

гр. Шумен, бул. “Плиска” № 36, ет. 3
тел./факс: 054/831 200
0879/314499
e-mail:zenit_shu@dir.bg

гр.Търговище, ул.„Г. Бекновски“ № 1
тел. 0886/744 888,e-mail:zenit@dir.bg

Данни за фирмата

“ЗЕНИТ 94” ООД
Адрес: гр. Варна, ул. “Г. С. Раковски“ № 24
Идентификационен номер по ДДС: BG 103871935
МОЛ: Светлана Симеонова
ЕИК:103871935

Банкова сметка на "ЗЕНИТ 94" ООД
Банка: СЖ “Експресбанк”-Варна
IBAN: BG80 TTBB 9400 1515 0653 23
BIC: TTBBBG22

 

 

 

 

 

 

Контакти

[Form За контакт с нас not found!]