• Добро познаване на пазара на труда ;
  • Усет към динамично променящите се пазарни условия ;
  • Правилно идентифициране на нуждите на клиента ;
  • Точна преценка пригодността на кандидатите за съответната позиция ;
  • Изградено и доказано ноу-хау.

Етичните бизнес отношения, както и спазването на конфиденциалност са водещи принципи на компанията.

ЗЕНИТ предлага редица услуги в областта на човешките ресурси, като постоянно разширява обхвата на дейността си.
Фирма ЗЕНИТ работи на база съвременни методи за подбор, обучение и управление на човешките ресурси, с което е доказала своята ефективност при работа с големи холдингови структури, министерства, държавни фирми, както и при малки и средни частни фирми.

Основният ни капитал са компетентността, натрупаният опит и увереността, че това, което правим е полезно за всички, които се обърнат към нас.

Нашата цел е да Ви напътстваме и подпомагаме с познанията ни в областта на управление на човешките ресурси в условията на реалния пазар на труда в България.

imagesglyio