Професионални обучения стартиращи на 29.01.2018г. в онлайн форма

Издава се Свидетелство за професионална квалификация на МОН, образец 3-54

Цена на всяко обучение - 600лв.

"ЕКОЛОГ", код 851010, специалност „Екология и опазване на околната среда”, код 8510101, 3-та СПК

„АГРОЕКОЛОГ„ код 621140, специалност Агроекология, код 6211401 – 3-та СПК

„ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД“, код : 6230102, специалност „Горско стопанство и дърводобив“, 3-та СПК

”ФЕРМЕР“, код 621060, специалност “Земеделец“, код 6210601, СПК -2

”ФЕРМЕР“, код 621060, специалност „Производител на  селскостопанска  продукция“, код 6210602, СПК-3

„РАСТЕНИЕВЪД„ код: 621030, специалност „Селекция и семепроизводство”, код 6210305, СПК-2

“ЖИВОТНОВЪД”, код 621050, специалност „Говедовъдство“, код 6210502,  специалност „Овцевъдство“, код 6210503, СПК –2

Записване на 0888750070, 0886744888

Още обучения на: http://zenyt.com/и http://e-obuchenie.eu

Професионални обучения стартиращи на 25.01.2018г. в онлайн форма

Издава се  Свидетелство за професионална квалификация на МОН, образец 3-54

Цена на всяко обучение - 600лв.

“ОФИС-МЕНИДЖЪР”, код 346010,

Специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101, СПК-3

“СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”, код 762020,

специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201, СПК-3

„ПОМОЩНИК - ВЪЗПИТАТЕЛ”, код 762030,

специалност „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца, код 7620301, СПК-3

“ИКОНОМИСТ”, код 3451204, Специалност “Икономика и мениджмънт”, СПК-3

“ИКОНОМИСТ”, код 3451203, Специалност „Земеделско стопанство“,   СПК-3

“ХОТЕЛИЕР”, код 811010, Специалност “Организация и управление на хотел”, код 8110101, СПК – 3.

Записване на 0888750070, 0886744888

Още обучения на: http://zenyt.com/и http://e-obuchenie.eu

Професионални обучения стартиращи на 25.01.2018г. по професионално направление „Социална работа и консултиране“

Цената на всяко обучение в онлайн форма е 300лв.

Издава се Свидетелство за професионална квалификация на МОН, образец 3-54

„СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”, код 762040, специалност „Подпомагане на деца”, код 7620401, СПК-2

„СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ”, код 762040, специалност „Подпомагане на възрастни”, код 7620402, СПК-2

Записване на 0888750070, 0886744888

Още обучения на: http://zenyt.com/ и http://e-obuchenie.eu

Професионални обучения стартиращи на 17.01.2018г. в индивидуална и онлайн форма в УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ЗЕНИТ“ - Варна

Цената на всяко обучение в онлайн форма е 300лв.

„СЪТРУДНИК В БИЗНЕС УСЛУГИ“, код 345040, специалност „Бизнес услуги , код 3450401 – СПК-2

“СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС”, код: 3450501, специалност “Малък и среден бизнес”, СПК-2

“ОФИС-СЕКРЕТАР”, код 346020, специалност “Административно обслужване”, код 3460201, СПК-2

„ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ”, код 341020, специалност „Продавач-консултант”, код 3410201, СПК-2

“ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301, СПК-1

“КАСИЕР”, код 345060, специалност “Касиер”, код 3450601, СПК-1

Записване на 0888750070, 0886744888

Още обучения на: http://zenyt.com/ и   http://e-obuchenie.eu