Започна кандидатстудентската кампания в Софийския университет

             „Св. Кл. Охридски“ за учебната 2018/2019 година.

На 23 февруари започва кандидатстудентската кампания 2015/2016 година

 

Прием на документи за първа кандидатстудентска изпитна сесия

от 19.02. до 09.03.2018 г.

 

 

ГРАФИК - КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ 2018/2019 г.

Прием на документи за първа кандидатстудентска изпитна сесия

от 19.02. до 09.03.2018 г.

Дата Състезателен предмет Начало на изпита

18 март

(неделя)

Български език и литература

Физика

9,00 ч.

14,00 ч.

25 март

(неделя)

Математика II

Химия

9,00 ч.

14,00 ч.

01 април

(неделя)

История на България

Журналистика – писмен

9,00 ч.

14,00 ч.

15 април

(неделя)

Биология

Събеседване за специалност Музикални медийни технологии и тонрежисура

География

9,00 ч.

9,00 ч.

14,00 ч.

22 април

(неделя)

Математика I

Събеседване за специалност Изобразително изкуство

Теология (устен)

Музикален инструмент или пеене

Събеседване за специалност Графичен дизайн

9,00 ч.

9,00 ч.

12,00 ч.

14,00 ч.

14,00 ч.

Прием на документи за втора кандидатстудентска изпитна сесия – до 18.05.2018 г.

27 май

(неделя)

Немски език

Испански език

9,00 ч.

14,00 ч.

03 юни

(неделя)

Български език и литература

Италиански език

Философия и социални науки

9,00 ч.

14,00 ч.

14.00 ч.

09 юни

(събота)

Журналистика (писмен)

Математика I

9,00 ч.

14,00 ч.

10 юни

(неделя)

Английски език

Биология

9,00 ч.

14,00 ч.

16 юни

(събота)

История на България

Химия

9,00 ч.

14,00 ч.

17 юни

(неделя)

Математика ІI

Събеседване за специалност Музикални медийни технологии и тонрежисура

Теология (устен)

Руски език

9,00 ч.

9,00 ч.

12,00 ч.

14,00 ч.

23 юни

(събота)

Журналистика (устен)

Събеседване за специалност Изобразително изкуство

Музикален инструмент или пеене

Физика

Събеседване за специалност Графичен дизайн

9,00 ч.

9,00 ч.

13,00 ч.

14,00 ч.

14,00 ч.

24 юни

(неделя)

Френски език

География

9,00 ч.

14,00 ч.

Кандидат-студентите отново имат възможност да спестят време и средства и подадат документи в

централния офис на ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ "ЗЕНИТ" в гр. Варна на

ул. "Драгоман" № 5 и в гр. Шумен на ул. "Плиска" № 36.

За повече информация, можете да се свържете с нас на 052/612-723, 0886744888