ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАШИТЕ УСЛУГИ

“ЗЕНИТ 94” ООД е Регистрирана в Министерството на труда и социалната политика с Удостоверение № 2236 за подбор на персонал и управление на човешки ресурси=

ЗЕНИТ работи с квалифициран екип от специалисти и психолози, с дългогодишен практически опит в подбора на персонал за различни фирми и организации;

Съблюдаваме строга конфиденциалност по време на целия процес на подбор;

Извършваме подбор на кадри чрез професионална мрежа от контакти;

Напълно запазваме поверителността на всяка информация, споделена с нас от клиента и не я разкриваме пред трети страни;

Изцяло защитаваме интересите, както на фирмите-клиенти, така и на кандидатите;

В състояние сме да подпомогнем избора Ви на служители от най-низшите до най-висшите позиции във вашата организация.