ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ  В ГРАД ВАРНА ЗА 19 УНИВЕРСИТЕТА

ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ЧРЕЗ НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ (НАПС)

В  ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “ЗЕНИТ”

гр. Варна ул. “Драгоман” № 5, ет. 2

 

university 2525188b

 

"ЗЕНИТ" Ви кани да се възползвате от услугата - подаване на документи за КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ, с която да спестите време и средства, без да се налага лично да пътувате до града и желания за кандидатстване от Вас университет!

ПРИ НАС МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА СЛЕДНИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ:

1.Софийски университет "Свети Климент Охридски" – София

2.Университет за национално и световно стопанство – София

3. Химикотехнологичен и металургичен университет – София

4. Минно геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София

5. Висше строително училище "Любен Каравелов" – София

6. Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София

7. Лесотехнически университет – София

8. Стопанска академия "Димитър А. Ценов" – Свищов

9. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" – Пловдив

10. Шуменски университет "Еп. Конст. Преславски" - Шумен

11. Университет по хранителни технологии - Пловдив

12. Университет "Проф. Асен Златаров" – Бургас

13. Тракийски университет - Стара Загора

14. Аграрен университет - Пловдив

15. Технически университет – София

16. Технически университет – София, Филиал - Пловдив

17. Технически университет – София, Инженерно-педагогически факултет – Сливен

18. Технически университет – Габрово

19. Колеж по телекомуникации и пощи – София