Прием на документи за редовните кандидатстудентски изпити през 2018г. в гр. Врана в Център за професионално обучение “ЗЕНИТ”, адрес ул.“Драгоман” № 5, ет. 2

ЦПО „ЗЕНИТ“ Ви кани да се възползвате от услугата – подаване на документи за кандидатстудентски изпити, с която да спестите време и средства, без да се налага лично да пътувате до града и желания за кандидатстване от Вас университет!

Необходими документи:
- Документ за самоличност и ксерокопие на документа;
- Диплома оригинал и фотокопие на дипломата за средно образование;
- Документи от състезания или олимпиади – оригинал и ксерокопие;
- Молби, заявления и документи за платени такси – в офиса на ЗЕНИТ.

Кандидатстудентските документи са специфични за всяко висше училище и се осигуряват от СЪОТВЕТНОТО БЮРО за прием.

За всички висши училища се предоставят справочници за информация за конкурсните изпити.

Технология на самия прием:

Попълва се оригиналната молба за съответния университет с лични, адресни, дипломни и др. данни.

Документите се проверяват и валидират от консултантите.

След това кандидата получава подпечатан талон с ВХОДЯЩ НОМЕР /издаден от университета/ и разпечатка за явяване на изпит.