РАБОТА С БАНКНОТИ И РАЗЛИЧНИ ВАЛУТИ / ВАЛУТЕН КАСИЕР

Обучението е по част от професия “Касиер”, код 345060, специалност “Касиер”, код 3450601

Обучението дава възможност на всички успешно завършили курса да работят в банки и валутни бюра като валутни касиери

Основни теми на обучението:

  •      Нормативната уредба за касова дейност
  •      Организация на работа на касови гишета
  •      Касова техника и практическо приложение
  •      Защитни елементи в банкнотите (евро, американски долар, британска лира, швейцарски франк, шведска крона и норвежка крона).
  •      Нови фалшификати при българските и чуждестранните платежни средства
  •      Касови валутни операции
  •      Изкупуване и продажба на чуждестранна валута
  •      Операции с чекове и кредитни карти

Обучението се предлага и в дистанционна форма на обучение

Завършването на курса се удостоверява съгласно чл.76 от Наредба № 4 /16.04.2003г. за документите за системата на народната просвета, сУдостоверение за професионално обучение, образец 3-37 на МОН.