ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ  В ГРАД ВАРНА ЗА 19 УНИВЕРСИТЕТА

ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ЧРЕЗ НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ (НАПС)

В  ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “ЗЕНИТ”

гр. Варна ул. “Драгоман” № 5, ет. 2