Дистанционно обучение с получаване на свидетелство за професионална квалификация Образец 3-54 на МОН за “Оперативен счетоводител”, код 344030, трета степен на професионална квалификация.

Брой часове за обучение: 960 уч. часа

След приключване на обучението и успешно полагане на държавен изпит получавате Свидетелство за професионална квалификация на МОН – Образец 3-54

Организация и форма на дистанционното обучение:

За да се обучавате в дистанционна форма на обучение е необходимо да имате компютър и интернет достъп в дома си или на работното си място и това ви дава възможност да се обучавате от всяко населено място в България и чужбина.

Дистанционното обучение е с онлайн консултации с преподаватели, при което се обучавате и решавате всички тестове онлайн.

През целия курс на обучение имате Възможност за пряка комуникация с преподавателите и координаторите от офиса на ЗЕНИТ в платформата за дистанционно обучение, скайп, вайбър, имейл, телефон и др. Необходимо е лично да присъствате само на държавния изпит.

Обучението се провежда от преподаватели от Икономически университет – Варна с дългогодишен педагогически стаж в обучението на възрастни и богат практически опит като счетоводители.

Цели на обучението: след успешно завършване на курса обучаемите да упражняват професията въз основа на придобитите знания, умения и компетенции.

Профил на професията: професията оперативен счетоводител намира реализация във всички области на обществения живот, в които се осъществяват стопански дейности. В зависимост от отрасъла и големината на организацията оперативният счетоводител може да извършва счетоводна обработка изцяло или само на част от общата финансова дейност. Оперативният счетоводител работи в офис и ползва офис техника (компютър, принтер, скенер, телефон, факс, калкулатор и др.) и специализиран счетоводен софтуер.

Главни функции и задачи на оперативния счетоводител:

- съставя първични счетоводни документи;

- класифицира и сортира, подрежда и архивира отчетната информация в установените срокове;

- извършва анализ на синтетичните сметки и аналитичните партиди по тях, ежемесечно приключва разчети по ЗДДС;

- съставя разчетно-платежни ведомости за възнаграждения на персонала, като представя справки и отчети за тях;

- получава, събира и обработва статистическа, финансова и друга отчетна информация, свързана с дейността на предприятието като следи за своевременното й създаване и придвижване;

- извършва контролни проверки на материално отговорни лица и др.

Позиция и отговорности: подчинен е на главния счетоводител и при изпълнение на задълженията взаимодейства с други оперативни счетоводители, отговорници на складове, производства, магазини, домакини, касиери, доставчици, клиенти, контролни органи и др.

Мотивация, готовност и способност за работа – изисквания към личността: оперативният счетоводител трябва да притежава прецизност, логическо мислене, математически способности, устойчивост на вниманието, да проявява отговорност, времева и документална дисциплинираност, комуникативност и умение за работа в екип. Отговорността за пазене на фирмената тайна предполага лоялност, стопанска етика и морал.

Учебно съдържание: програмата за обучение е разделена на четири модула: общо задължителна подготовка, отраслова професионална подготовка, специфична задължителна и избираема професионална подготовка. Последователното усвояване на съдържанието им и решаването на много практически задачи и казуси, гарантира възможност за упражняване на професията.

Входни характеристики, завършване и удостоверяване на обучението

Изискване за минимална възраст - навършени 16 години

Минимално входящо ниво за обучение по професията – завършено средно образование или право за явяване на държавни зрелостни изпити.

Завършване и удостоверяване на завършено професионално обучение Трета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен пълен курс на обучение и положени държавни изпити по теория и по практика на професията.

За повече информация и записване: тел. 052/612723, 602490, 0886744888, 0888750070, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., офис Варна, ул. „Драгоман” № 5, ет. 3

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „ЗЕНИТ“, лицензиран в НАПОО с Лицензия № 200312081/01.11.2003г.