Обучение с получаване на свидетелство за професионална квалификация  Образец 3-54 на МОН можете да получите по следните професии/специалности:

„Оператор на компютър”, код 345100, специалност “Текстообработване”, код 3451001 – първа степен на професионална квалификация; Брой часове за обучение: 300 уч.ч.

След приключване на обучението и успешно полагане на държавен изпит получавате Свидетелство за професионална квалификация на МОН – Образец 3-54