IMG 27062014 121626 0IMG 27062014 121626 1IMG 27062014 121626 2   IMG 27062014 121626 3

 

 

ЦПО „ЗЕНИТ“ работи с учебните системи на някои от най-утвърдените издателства.

Учебните системи са подбрани така, че да предлагат модерни и увлекателни теми, много възможности за общуване и разнообразни упражнения, като в същото време са достъпни за всеки учащ.

Учебниците ни са съвсем нови и актуални, за да са максимално полезни при работа, помощ при обучениe, развлечения или при пътуване в чужбина.

Една от най новите системите с която работим е Система ЕLEVATOR INTERNATIONAL  на издателство RICHMOND PUBLISHING.

ELEVATOR INTERNATIONAL обхваща четири нива от A1 до B2 съобразени с Общата европейска езикова рамка.

Системата е идеална за всички, които търсят ясни учебни цели, динамични уроци и изобилие от интересен материал за устни дискусии.

Към всеки учебник има диск с интерактивни упражнения, както и книжка с резюме на граматиката от всяка учебна единица.

Към всеки учебник има и прилежаща учебна тетрадка с аудио диск.

Учебникът е подходящ както за младежи, така и за възрастни.

Преводът на заглавието се основава на метафората за надграждане и издигане като с асансьор, затова и във всяка учебна единица има 3 етажа.

Учебната система извежда учениците от ниво А1 до ниво B2 следвайки принципите за последователност и системност, осигурявайки активно включване на учениците в интересни практически дейности, стимулиращи естественото ползване на езика.

Учебното съдържание дава възможност за практическа работа върху четирите езикови умения както и за редовно преговаряне и затвърдяване на изучения материал.

Специално внимание се обръща на продуктивните умения за говорене и писане според установените съвременни международни стандарти.

Особено внимание в учебника е отделено на преговора на изучения материал. За целта всеки трети урок в учебника е преговорен.

НИВА НА ОБУЧЕНИЕ

Учебна система: ЕLEVATOR INTERNATIONAL

Учебната система Еlevator International е изградена на 4 последователни нива, съответстващи на Общата европейска езикова рамка.

Elevator International 1 Elementary CEF A1

Elevator International 2 Pre-Intermediate CEF A2

Elevator International 3 Intermediate CEF B1

Elevator International 4 Upper Intermеdiate CEF B2

Elevator International има за цел:

 • да развива постепенно и системно езикови компетенции от ниво А1 до ниво В2 на Общата европейска езикова рамка
 • да развива умения за комуникативно и практическо ползване на езика в реалистични житейски ситуации
 • да развива езиковите умения за слушане, четене, говорене и писане интегрирано, едновременно и съразмерно
 • да изгражда увереност и лекота в използването на езика

Основни предимства на системата:

 • Ясно представяне на новото учебно съдържание
 • Практически граматични упражнения
 • Задълбочена работа за развиване на говорене и писане с определен очакван резултат
 • Често употребявана лексика
 • Съвременни разговорни фрази и идиоматични изрази
 • Внимателно подбрани текстове от автентични източници за слушане и четене
 • Системен преговор и следене на напредъка