IMG 27062014 121308              IMG 27062014 121430

ЦПО „ЗЕНИТ“ работи с учебните системи на някои от най-утвърдените издателства.

Учебните системи са подбрани така, че да предлагат модерни и увлекателни теми, много възможности за общуване и разнообразни упражнения, като в същото време са достъпни за всеки учащ.

Учебниците ни са съвсем нови и актуални, за да са максимално полезни при работа, помощ при обучениe, развлечения или при пътуване в чужбина.

В нашите курсове по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА НАПРЕДНАЛИ

 

  • ще се научите как да общувате ефективно в най-различни ситуации, ще говорите по-гладко и ще подобрите комуникативните си умения;
  • ще използвате езика без грешки като работите върху граматическите си знания и разширяване на своя речников запас;
  • ще научите как да осъществявате контакти със специалисти от различни сфери;
  • ще научите как да пишете ясно и в подходящ стил за съответната аудитория;
  • ще подобрите произношението си;
  • ще разширите речника си на английски;

Една от най новите системите с която работим за обучение по английски език от ниво B1

QUICK SMART на издателство

ENGLISH BROOKEMEAD ENGLISH LANGUAGE LEARNING

QUICK SMART ENGLISH (QSE) е комуникативна система за интензивно изучаване на общ английски език, в която се разглеждат и най-основните бизнес ситуации.

Тя обхваща 4-те сфери, които покрива ОЕЕР: лична, обществена, образователна и трудова-правна.

Въпреки, че учебната система не е конкретно насочена към подготовка за международни изпити и сертификати има ясна корелация между отделните нива на QSE, Европейската езикова рамка и изпитите на Cambridge (KET, PET, FCE, CAE); Trinity College, London ESOL (GESE, ISE); TOEFL (New TOEFL); IELTS.

Учебната система QSE е създадена за обучение на възрастни, които имат за цел да се научат да общуват бързо и да развиват комуникативните си умения на английски език.

Работи се върху изграждането на 4-те езикови умения (четене, писане, слушане, говорене ) като акцентът е върху говоренето.

Учебният материал е организиран така, че да е възможно усвояването му за различен брой учебни часове, при различни форми на обучение (тип класна стая или смесено онлайн обучение), с различна натовареност: интензивна, полуинтензивна и по - продължителна.

Системата съдържа учебник, в който има речник и синтезирано поднесени граматическите и фразеологични акценти на нивото; учебна тетрадка; междинни тестове след всеки раздел.