КУРС ПО ОБЩ ФРЕНСКИ ЕЗИК

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР  „ЗЕНИТ“ работи с учебните системи на някои от най-утвърдените издателства.

Учебните системи са подбрани така, че да предлагат модерни и увлекателни теми, много възможности за общуване и разнообразни упражнения, като в същото време са достъпни за всеки учащ.

Учебниците ни са съвсем нови и актуални, за да са максимално полезни при работа, помощ при обучениe, развлечения или при пътуване в чужбина.

Ние предлагаме:

 • Целогодишни стандартни и специализирани курсове
 • Индивидуално, групово и фирмено обучение
 • Високо качество на преподаване
 • Интерактивни, комуникативни методи
 • Модерно обзаведени учебни зали
 • Международно признати сeртификати
 • да се представяте и да задавате въпроси на друг човек, например за мястото където живее, хората, които познава, нещата, които притежава и ще можете да отговоряте на подобни въпроси.
 • можете да провежда елементарен разговор на различни теми от ежедневието и свободно да използва информация от оригинални източници.

След завършване на курса Вие ще можете:

Цели на обучението

 • На първо време да разбирате и да се изразявате в обикновените ситуации на ежедневието. След това постепенно да придобивате двойна комуникативна способност (писмено и устно разбиране и изразяване) и културна (познаване и цивилизация), благодарение на разнообразните допълнителни средства и пособия, използвани в курсовете.

Система

 • ECHO e комуникативна система за изучаване на френски език, насочена към развиването на четирите основни умения: четене, говорене, писане и слушане.
 • Системата стимулира активното участие на курсиста в разговор в ситуациите предложени в уроците. Тя е изготвена съгласно препоръките на Общата европейска езикова рамка, като се набляга на дейностно-ориентирания подход, на взаимното оценяване и на самостоятелната работа.
 • Учащият е насърчаван да придобива реални компетенции в областта на общуването, да изпълнява задачи от реалния живот, да реагира и взаимодейства в различни ситуации, благодарение на практически насочената методика, обхващаща разнообразна тематика.

phpThumb generated thumbnailjpg