КУРСОВЕ ПО ГРЪЦКИ ЕЗИК

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ЗЕНИТ“  е създаден, за да Ви помогне да преодолеете езиковата бариера между Вас и Вашите цели. Ние гледаме на процеса на обучение като форма на непрестанно общуване между преподавател и курсист - взаимодействие, което спомага да бъде разкрит потенциала на всеки отделен обучаем, което насърчава неговото развитие, допринася за неговата изява и го вдъхновява да продължи по пътя към своя успех.

Основният фокус в обучението е изграждане на умения за боравене с езика. Това е и практическата страна на обучението. Нашите курсисти не само трупат познания по езика, но и се научават умело да го използват в своето ежедневие, работа, пътувания и др.

Всичко това постигаме като комбинираме съвременни ефективни методики на обучение, обусловена от технологичните новости интерактивна среда и екип от професионалисти с дългогодишен опит и индивидуален подход към способностите на всеки курсист.

Курсовете по гръцки език са с практическа насоченост за начинаещи и напреднали.

Методиката на обучение е разработена по Европейската езикова рамка и e одобрена от Солунския университет Аристотел.

Нивата за работно владеене на гръцки език са 4 - А1, А2, В1, В2

 След ниво В2, предлагаме  специализиран гръцки език за нива  С1 и С2, както и подготовка за международните сертификати по гръцки език.

 

Преподаватели по гръцки език сависококвалифицирани и опитни преподаватели-филолози. Обучението  е ориентирано към развиване на всички езикови умения - слушане и четене с цел разбиране, писмено и устно изразяване, комуникация и свободен разговор, лексикална и граматическа подготовка по гръцки език.

Акцентът при нас е не само да натрупвате знания, но и да развивате своите умения за ползване на гръцкия в ситуации от реалния живот.

Учебна системата система и учебните материали  за обучението по гръцки език са на Солунския университет - Новогръцки за чужденци (Τα νέα ελληνικά για ξένους).

В допълнение се ползват упражнения от системата на Атинския университет - Общувайте на гръцки (Επικοινωνήστε Ελληνικά).

С цел преодоляване на езиковата бариера в часовете се правят упражнения с разговорна насоченост от системата : 'Ακου να δεις.

Курсовете по гръцки език се провеждат в малки групи от 3 до 8 курсиста, с цел индивидуална работа с всеки обучаващ се. Предлагаме дневни, вечерни и съботно-неделни курсове по гръцки език, съобразени с предпочитанията на курсистите.

Плановете ни на обучение по гръцки език са :

- групово обучение в група до максимум 8 курсиста

- полуиндивидуално - обучение в група до максимум 4 курсиста 

- индивидуално обучение по гръцки език в удобно за Вас време

            * При индивидуалното обучение по гръцки език има няколко основни предимства:работи се само с Вас и Вашето темпо на усвояване на учебния материал, продължителността на обучение е между 1 и 3 месеца, в зависимост от желаната интензивност на уроците (веднъж, 2 пъти, 3 пъти на седмица) и Вашето свободно време. Възможност за отмяна на занятия, в случай че възникне непредвиден ангажимент от страна на курсиста. Фиксираното занятие може да се отмени до 1 ден преди самото занятие. Можете временно да преустановявате обучението, в случай на пътувания/ командировки.

greek textbookSistema razgovoren gruckiGreek 1 2 3