Едва ли за някого е новина, че испанският е официален език в най-много държави в света. На него можете да се разберете в почти цяла Латинска Америка и, естествено, в Испания.

Работи се по "Nuevo VEN 1" - съвременна комуникативна система за преподаване на испански като чужд език, която е съобразена с препоръките на Европейската езикова рамка.
Учебна система

Nuevo Ven е система, подходяща както за подрастващи, така и за възрастни. Методическия подход е подкрепен от дългогодишен опит в учебните зали- хиляди курсисти по света са научили езика с тази система през последното десетилетие. Материала е лек и ясно структуриран, отговарящ на изискванията на Общата Европейска езикова рамка. Съдържанието следва насоките на Университет Сервантес- лидер сред испанските езикови школи.

Използва се учебник, учебната тетрадка, аудио касети както и допълнителни материали, подбрани според нуждите и интересите на курсистите с цел по-бързото им приобщаване към езика и преодоляване на езиковата бариера при разговор. Прилагат се и междинни тестове, които помагат както на преподавателя така и на курсиста да наблегнат на по-трудните за тях части. Преминаването на всяко ниво дава възможност за сертифициране по стандартите определени от Европейската езикова рамка

            В нашите курсове по испански език се развиват и четирите комуникативни умения - четене, писане, слушане и говорене. Използват се много допълнителни упражнения: аудио и видеоматериали, писмени задачи, дидактични игри, кръстословици, илюстрационни таблa.

lcd.alle.bg-3b6fcb5e2curn-jpg-260-348-cc-dri-fyvhy9oq7t

Nuevo Ven 1 (A1/A2)
Системата включва учебник (състои се от 15 урока), учебна тетрадка и 3 броя CD за слушане. След успешно приключване на първо ниво курсистите могат да общуват по общи теми и да се справят с основни стандартни разговори, а също така могат да пишат на испански език кратки бележки и съобщения.

“Nuevo VEN ” 1 покрива ниво А1 и А2 от Европейската езикова рамка.
Преминаването успешно на първо ниво дава възможност на курсистите да разбират познати думи и изрази свързани с ежедневния начин на живот. Могат да се изразяват с прости изречения свързани с тях, семейството им, мястото където живеят или хората които познават. Могат да водят диалог по позната тема, ако събеседникът им говори бавно и отчетливо, както и да напишат текст с проста езикова конструкция. В този етап на обучение се отделя голямо внимание на правилата за четене и писане, правилното произношение, което поставя една добра основа, върху която обучаващият се да допълва знанията и уменията си. Курсовете по испански език - 1-во ниво покриват следната граматика:

  • спреженията на основните правилни и неправилни глаголи
  • сегашно време
  • числителни
  • членуване
  • възвратни глаголи
  • сравнителни степени на прилагателните
  • герундий
  • представяне на двете основни минали времена на глаголите.

NUEVO VEN 22
Nuevo Ven 2 (B1/B1+)
Системата включва учебник (състои се от 15 урока), учебна тетрадка и 3 броя CD за слушане. След успешно приключване на второ ниво курсистите могат кратко да се изразяват и аргументират на испански език и да се справят с почти всички ситуации от ежедневието.

“Nuevo VEN ” 2 покрива нивото В1 от Европейската езикова рамка.

Преминаването успешно на курс по испански език второ ниво дава възможност на курсистите да затвърдат и напълно усвоят по-трудните граматични постановки, както и да обогатят изказа си и начина на писане. Усвояват се по-сложните минали времена. Затвърждават се изказите със сложни изречения и конструкции. Вербалните умения се обогатяват с помощта на следните тематики: описание характера на човека, междуличностните отношения като дружба, любов и омраза. Учебникът съдържа 15 урока, всеки от които е разделен на пет секции. В първите две чрез диалози се упражняват комуникативните умения и се въвежда темата на урока. В секцията “Граматично съдържание” се обясняват граматичните структури разработени в урока, а в секцията “Езикът в действие” се преговарят лексикалните и функционални единици чрез практика на слушане, четене, писане и говорене. Накрая в секцията “Ателие” се работи за усъвършенстване разбирането при четене и писменото изразяване чрез текстове засягащи различни културно-исторически теми от Испания и Латинска Америка.


Nuevo Ven 3 (B2/B2+)
Системата включва учебник (състои се от 12 урока), учебна тетрадка и 2 броя CD за слушане, а в допълнение са включени и три изпитни модела за подготовка за сертификата DELE Intermedio. След успешно приключване на трето ниво на курса по испански език, участниците могат да се изразяват свободно по познати теми и да разбират различни видове текстове.

“Nuevo VEN ” 3 покрива съответно нивото В2 от Европейската езикова рамка.

Преминаването успешно на курс по испански език трето ниво дава на курсистите знания върху най-трудните граматически структури, обогатен речников запас, който допринася за общуване с известна непринуденост и лекота. Контакт с автентичен носител на езика не би затруднил курсиста. Може да се изразява спонтанно и свободно в разговор по познати за него теми.

Учебникът съдържа 12 урока, които са разделени на секции. Урокът започва със секцията “Книги” или “Преса”, където се представя автентичен текст, последван от различни упражнения за разбиране при четене и за разширяване на речниковия запас. Следва секция “Комуникация” която съдържа диалог, който представя най-често срещаните в разговорния език лексикални и граматичните структури, свързани с тематиката на урока. Следват секциите “За слушане” и “За писане”, които усъвършенстват съответните уменията. Последната обогатителна секция “Открития” е досег на курсиста до културата, историята и съвременността на Испания и Латинска Америка.

g150841

Нива

1 ниво (A1). В тези курсове  се изучават основите на испанския език, курсистите се научават да разказват за себе си, да обясняват желанията и предпочитанията си, да описват ежедневните действия в обкръжаващата ги среда. На този етап на обучение голямо внимание се отделя на правилата за четене и писане в испанския език, правилното произношение. От граматиката се разглеждат: спреженията на основните правилни и неправилни глаголи и използуването им в сегашно време, числителни, членуване, някои възвратни глаголи.

2 ниво (A2). В този курс се разширява тематичния диапазон (хранене, части на тялото, пазаруване, облекло и пр.) Обогатява се и речниковият запас. Граматика: сравнителни степени на прилагателните, герундий, представяне на двете основни минали времена на глаголите.

3 ниво (B1). Курса затвърждава навиците за говорене и говорене в минало време. Тематични раздели: отдих, спорт, хороскопи, празници и др. Граматика: “subjuntivo” и др.

4 ниво (B2). Една от задачите на този курс е да се усвои употребата на сложни изречения. Изучават се и по-сложните минали времена в испанския език. Разговорната реч е представена със следните тематични раздели: описание на характера на човека, междуличностните отношения (любов, дружба, омраза) и др.

5 ниво (C1). В курса се отработва свободната комуникация на испански език, затвърждават се познанията по граматика и се попълва речниковия запас. Много внимание се отделя на испанската култура, политиката и икономиката на Испания и страните от Латинска Америка.

6 ниво (C2). Курсистите свободно разговорят на испански език, дискутират общи теми, четат неадаптирана испанска литература, задълбочават познанията си по граматика. Курсът е подходящ и за подготовка за сертификатни изпити.