УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ЗЕНИТ“  е създаден, за да Ви помогне да преодолеете езиковата бариера между Вас и Вашите цели. Ние гледаме на процеса на обучение като форма на непрестанно общуване между преподавател и курсист - взаимодействие, което спомага да бъде разкрит потенциала на всеки отделен обучаем и го насърчи в неговото развитие.

Организира обучения по Английски, Немски език, Френски, Испански, Италиански, Руски, Гръцки  и други езици както за възрастни, така и за учащи. След преминаване на всяко ниво се издава международно признат СЕРТИФИКАТ за завършен курс за съответното ниво.

Главната задача, която сме си поставили, е да създадем среда за Вас, където ще можете да се научите да разбирате и да говорите свободно с вашите събеседници, което ще Ви отвори много врати и нови възможности.

Основният фокус в обучението е изграждане на умения за боравене с езика. Това е и практическата страна на обучението. Нашите курсисти не само трупат познания по езика, но и се научават умело да го използват в своето ежедневие, работа, пътувания и др.

Всичко това постигаме като комбинираме съвременни ефективни методики на обучение, обусловена от технологичните новости интерактивна среда и екип от професионалисти с дългогодишен опит и индивидуален подход към способностите на всеки курсист.

Какво предлагаме:

 • Напълно безплатно, да определим Вашето езиково ниво съгласно Общата европейскa езикова рамка ;
 • Да Ви включим в широка гама от курсове за учащи и работещи;
 • Обучение в малки групи, индивидуално и фирмено обучение;
 • Високо качество на преподаване;
 • Безплатни  учебници и учебни материали;
 • Комуникативен подход при преподаването;
 • Отлични условия, съвременно оборудвани учебни зали, създаващи приятна и комфортна атмосфера с възможност за пълноценно усвояване на учебния материал;
  • Международно признати сертификати.
  • Езикови курсове в помощ на ученика - тези курсове се предлагат, за да помогнат на учащите при затруднения с езика в училище.
  • Извънкласна подготовка по чужд език - тези курсове са така наречените стандартни, където целта на учащия е да се запознае с езика или да доразвие придобитите вече знания, предлагат се в различни нива. Включването става след полагане на безплатен входящ тест.

Дългогодишният ни опит в преподаването на чужди езици за всички възрасти гарантира, че нашите курсове и учебни материали са внимателно подбрани и разработени да предлагат възможно най-ефективното и практично обучение.

Обучението се провежда в следните основни направления:

1. Езикови курсове за начинаещи насочени към общи знания

Тези курсове са така наречените стандартни, където целта на учащия е да се запознае с езика или да доразвие придобитите вече знания. Те са разработени специално за хора, които никога не са изучавали езика. Предлагат се в нива, като се полага входящ тест по желание на курсиста.

2. Разговорни тематични езикови курсове

Тези курсове са пригодени към специфични теми, които се определят от целта на посещенията на курсистите, например терминология, с която желаят да се запознаят свързана с тяхната професия, обучение или туристическо пътуване. Набляга се на умението да се говори свободно. Темите могат да варират според нуждите и желанията на курсистите.

3. Курсове за напреднали

Курсовете са предназначени за хора, които използват чужд език в работното си ежедневие, когато общуват с колеги и партньори, пътуват, водят делова кореспонденция или правят презентации.

4. Обучения за учащи

5. Подготовка за интервюта за работа

Тези курсове са тясно специализирани към подготовката за конкретно интервю за работа. Те имат за цел да помогнат на курсиста да впечатли със своите езикови познания и да се справи безпроблемно с въпросите, които могат да му бъдат зададени при реалното интервю.

6. Корпоративни курсове

Предлагаме гъвкави програми за обучение, които отговорят на конкретните нужди на компаниите и им помагат да бъдат по – конкурентно способни в международните бизнес срещи.

7. Специални програми за студенти и работещи, заминаващи в чужбина

Тази програма е специално насочена към хора, които ще заминават да учат, на бригада или да работят в чужбина. В курса се набляга на лексика, теми и ситуации, с които ще се сблъскат при пребиваването си в чужбина. Основната цел на курса е, след приключването му, курсистите да могат по-лесно да говорят на съответния език на страната до която ще пътуват и да преодолеят началния страх от чуждоезиковата обстановка.

8. Сертификатни курсове

Нашата задача в сертификационните програми за работещи хора и студенти е да им помогнем да постигнат своите професионални или образователни цели и получите знания и сертификати с които ще бъдете максимално конкурентоспособни.