УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ЗЕНИТ” – Целогодишна подготовка за Държавни зрелостни изпити и кандидатстудентски изпити по Български език и литература, математика, немски език, английски език и др.!


Подготовката е целогодишна и започва от месец октомври 2016г., завършва месец май 2017г.


Държавният зрелостен изпит по БЕЛ е задължителен за всички зрелостници.


За втория задължителен изпит можете да избирате между чужд език (английски, немски, френски, испански, италиански, руски), математика, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, история и цивилизация, география и икономика, предметен цикъл философия.


Заниманията са веднъж или два пъти седмично, като се вземат по 3 учебни часа (2 астраномически ) на занятие.


Съобразени са с учебните смени на курсистите и могат да бъдат само в събота или неделя.


За цялата година обучението е 90 учебни часа/ осем месеца/, разделено е на 2 модула по 45 уч. часа, като на всеки два месеца са предвидени безплатни пробни матури, във формата на Държавните зрелостни изпити. Пробните матури са върху материала, изучен до момента.


Групите са малки  - до 12 курсисти


Цената за целогодишното обучение с продължителност 8 месеца е 550лв. Възможно е таксата за обучението да се заплати на две вноски, като първата вноска се заплаща при записването, а втората - през месец януари. Цената включва  занятията, материали, пробни изпити.


Месечна такса: 80лв.


Нашето предимство – преподавателите в курсовете имат дългогодишен опит в подготовката на ученици и кандидат-студенти, запознати са напълно с изискванията за зрелостните и кандидатстудентските изпити. Малките групи дават възможност за обучение, близко до индивидуалното, за диференциран подход и контрол. Това, заедно с професионализма на лекторите, е гаранция за вашия успех.


Място на провеждане: гр.Варна, ул. „Георги Сава Раковски” № 24, партер и бул. "Съборни" № 22


KАК МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ


Достатъчно е да позвъните на един от следните телефони: 052/612-723; 052/602-490; 0888/750070 и да продиктувате името на ученика


Внасянето на таксата можете да направите в офиса на Център за професионално обучение към „ЗЕНИТ 94” ООД на ул. "Драгоман "

№ 5, ет 3, ап.5. или по банков път на следната банкова сметка:


Банкова сметка на "ЗЕНИТ 94" ООД в СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК – клон Варна
IBAN:  BG80ТТBB94001515065323, BIC: TTBBBG22

Матурата по български език и литература

Матурата по български език и литература е задължителна за всички, завършващи средно образование. Нейното успешно полагане изисква конструктивна и широкопрофилна подготовка, обвързваща практическите знания с обща култура и възможности за тяхната най-адекватна изява в писмен вид. Доброто представяне на матурата по БЕЛ  ще Ви отвори вратите на най-желаните хуманитарни специалности във водещите в България ВУЗ.

Оценката от матурата в България се признава вместо приемен изпит във все повече университети у нас и в Европа.

Матурата по БЕЛ съдържа следните елементи:

1. 40 тестови задачи:

- задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен;

- задачи със свободен отговор (включително създаване на текст резюме).

2. Задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или литературно есе).

Курсовете се водят по утвърдени учебници, одобрени от МОМН, съобразени с изикванията за ниво и задълбоченост на познаване на материала. Комбинират се с лекционен материали разпределени в няколко учебни теми, изцяло съобразени с програмата на МОМН за държавен зрелостен изпит.