Професионално обучение по част от професия с издаване на Удостоверение

на МОН – Образец 3-37,  съгласно чл. 76 от Наредба № 4 / 16.04.2003г. за документите от

системата на  народната просвета.

ОПЕРАТИВЕН СЧТОВОДИТЕЛ - обучението е по част от професия “Оперативен счетоводител”, код 344030,

специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440301

ОФИС МЕНИДЖЪР - обучението е по част от професия “Офис-мениджър”, код 346010,

специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101

ОФИС СЕКРЕТАР - по част от професия“Офис-секретар”, код 346020, специалност “Административно обслужване”, код 3460201

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ - по част от професия “Оперативен счетоводител”, код 344030,

специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440301

ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪРпо част от професия “Оператор на компютър”, код 482030,

специалност “Текстообработване”, код 4820301

РАБОТА С БАНКНОТИ И РАЗЛИЧНИ ВАЛУТИ /Валутен касиер/ - по част от професия “Касиер”, код 345060,

специалност “Касиер”, код 3450601

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ - по част от професия “Икономист”, код 345120,

специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451204

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ - по част от професия “Икономист”, код 345120,

специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451204

КОМПЮТЪРЕН МАШИНОПИС И ТЕКСТООБРАБОТКАпо част от професия “Офис-мениджър”,  код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101

ТЕКСТООБРАБОТКА И КОРЕСПОНДЕНТСКИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИпо част от професия “Офис-мениджър”,  код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101

ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯпо част от професия “Офис-мениджър”,  код 346010,

специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101

ТЕКСТООБРАБОТКА с Microsoft Wordпо част от професия “Оператор на компютър”, код 482030,

специалност “Текстообработване”, код 4820301

РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ в Microsof Excel - по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИИ с Power point  - по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

РАБОТА С ИНТЕРНЕТ  по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

Работа с CORELDRAW -  по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

Работа с ADOBE PHOTOSHOP -  по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

Работа с AUTOCADпо част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

РАБОТА с 3DS MAXпо част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Изисквания към кандидатите за обучение

- за първа степен : основно образование - за ученици;начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване по реда на закона за насърчаване на заетостта - за лица, навършили 16 години;

                - за втора степен - завършени 10 – ти  или  11 –ти клас, придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование;

                - за трета степен - средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни  изпити за завършване на средно образование и се определя с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.

Изисквани документи при записване в курс за професионално обучение

 

  • Документ за самоличност
  • Молба за записване в курс за професионално обучение
  • Копие от документ за  завършено средно или висше образование
  • Медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние на кандидата
  • Две актуални снимки - за придобиване на степен на квалификация, една снимка - за част от професия
  • Договор за обучение /сключен между центъра и обучаемият за съответния курс/
  • Заявление за включване в курс
  • Копие от вносна бележка за платена такса за обучение

 

Заплащане на обучението става в брой в офиса на фирмата или чрез представяне на вносна бележка за платена такса за обучение по банков път.

За да се запишете в курс за обучение или да резервирате вашето място предварително е необходимо:

            1. Да подготвите всички необходими документи, изброени по-горе  в "Изисквани документи при записване в курс за професионално обучение".
            2. Да се свържете с центъра на посочените телефони и да уточните среща за прием на документите в центъра. Ако кандидатът е от друг град или от чужбина, процедурата се извършва дистанционно - по пощата или по електронен път.
            3. Да внесете таксата за обучение в офиса на фирмата или я заплатите с банков превод, не по късно от 3 работни дни преди началото на обучението.
            4. Да посетите Учебния център в удобно за Вас време за да подпишете Договор за обучение. Договорът за обучение служи като гаранция за внесената такса и ви дава сигурност, че курсът ще се проведе в уговорения срок по договореният учебен план и уточнява полагането на държавният изпит в края на курса.

 

Плащането по банков път трябва да е в полза на получателя : "ЗЕНИТ 94" ООД

Банка на получателя : СЖ"ЕКСПРЕСБАНК" АД, IBAN: BG80TTBB94001515065323, BIC: TTBB BG 22

В платежния документ задължително посочете:

            В полето Платете на - попълнете "ЗЕНИТ 94" ООД 

            В полето IBAN на получателя - попълнете BG80TTBB94001515065323 /в лева/
            В полето BIC на банката на получателя - попълнете TTBBBG22
            В полето Основание - попълнете такса курс и наименованието на обучението
            В полето Наредител - попълнете трите си имена и ЕГН

За кандидатите от страната и чужбина

За да резервирате предварително място в курс, можете да внесете таксата за обучение и да изпратите копия от изискваните документи по пощата на посоченият по-горе адрес или сканирани по електронната поща на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.