ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С ПРЕЗЕНТАЦИОНЕН СОФТУЕР

1-ви Ден

9:00 - 10:30

2 уч. часа

Въведение и общи сведения.

Предимства на Прези.

Регистрация в сайта на Прези.

Шаблони. Видове шаблони. Избор на шаблон

10:30 – 10:45 – Кафе Пауза

10:45 - 13:00

3 уч. часа

Невидими рамки. Оразмеряване на рамките.

Заглавие на презентацията. Избор на съдържание.

Рамка на презентацията. Възможности на съдържанието.

Работа с текст. Основи - цветове, инструменти

13:00 – 13:30 - Обяд

13:30 - 15:45

3 уч. часа

Избор на файлове за вмъкване в презентацията – картини и видеофайлове. Работа с графика. Фон. Оразмеряване, ротация – инструменти.

Трансформиране на файлове-увеличение и намаление.

Промени на файловете. Промени на местата на създадените файлове.

 Споделяне на файлове и сътрудничество в Прези

15:45 – 16:00 – Кафе Пауза

16:00 - 17:30

2 уч. часа

Работа с PDF файлове

2-ри Ден

9:00 - 10:30

2 уч. часа

Свързване на елементите на презентацията.

Стартиране на PPT Import Wizard. Поставяне на слайдовете като основа

10:30 – 10:45 – Кафе Пауза

10:45 - 13:00

3 уч. часа

Преминаване в презентация с Прези.

Групиране на съдържанието.

Мулти селектиране.

Измъкване от слайда

13:00 – 13:30 - Обяд

13:30 - 15:45

3 уч. часа

Използване на стрелки. Картинки и структуриране.

15:45 – 16:00 – Кафе Пауза

16:00 - 17:30

2 уч. часа

Картинки и структуриране. Обикновен слайд срещу Прези слайд с възможности за увеличение.

3-ти Ден

9:00 - 10:30

2 уч. часа

Обикновен слайд срещу Прези слайд с възможности за увеличение.

 Използване на графики и диаграми.

10:30 – 10:45 – Кафе Пауза

10:45 - 13:00

3 уч. часа

Увеличение, намаление и ротация на графиките и диаграмите.

Общ изглед. Как се създава въздействаща презентация: Брейнсторминг.

Примери.

13:00 – 13:30 - Обяд

13:30 - 15:45

3 уч. часа

Формулиране на целта. Анализиране на начините на постигане.

Организиране на презентацията. Режисиране на презентацията.

Възможности за работа с продукта дистанционно с други участници в презентацията. Създаване на рекламен банер в интернет с Прези.

Инсталиране и деинсталиране на Прези десктоп.

15:45 – 16:00 – Кафе Пауза

16:00 - 17:30

2 уч. часа

Използване на смартфон с Прези.

Изпитна задача