Програма за еднодневно обучение на тема

УСВОЯВАНЕ НА ТЕХНИКИ ЗА КОМПЕТЕНТНО ПОВЕДЕНИЕ В ДЕЛОВАТА СРЕДА

1-ви Ден

9:30 – 11:00

2 уч.ч

 • Откриване на обучението
 • Представяне на програмата и запознаване с участниците
 • Работа в групи – очаквания, притеснения и личен принос
 • Синхронизиране на очакванията на участниците с целите на обучението
 • Феноменът „Време” и неговата стойност
 • Времето като ресурс – как да управляваме себе си във времето
 • Крадци на време – как да ги разпознаваме и да се справяме с тях

Методи: игри за разчупване на леда, презентиране, работа в групи, анализ, дискусия, работа в групи, саморефлекция

11:00 – 11:30 – Кафе Пауза

11:30 – 13:00

2 уч.ч.

 • Анализ на личната ефективност
 • Ефективен срещу ефикасен
 • Дейност срещу резултат
 • Спешно срещу важно
 • Седемте навика на високо ефективните хора
 • Преживяване на седемте навика

Методи: презентация, практикуване на инструменти за повишаване на ефективността, теоретичен панел, фасилитирана дискусия, самоанализ и самооценка, ролеви игри, работа по двойки

13:00 – 14:00 – Обяд

14:00 – 14:45

1 уч.ч.

 • Планиране и поставяне на цели
 • Техники за целеполагане
 • Оценка ефективността на поставените цели
 • Приоритизиране
 • Критерии при вземане на решения
 • Модели на приоритизиране
 • Принципът на Парето

Методи: теоретичен панел, демонстрация, самостоятелна работа, работа по двойки, групова дискусия, симулация и последващ анализ, саморефлекция, презентация, самостоятелна работа

14:45 – 15:15 – Кафе Пауза

15:15 – 16:00

1 уч.ч.

 • Ефективно планиране
 • Баланс личен / професионален живот
 • Повишаване на продуктивността
 • Намаляване на стреса
 • Практическа част :
 • Създаване на собствен ефективен образ
 • Сключване на договор със себе си
 • Обобщение на обучението
 • Заключителна част

Методи: теоретичен панел, демонстрация, самостоятелна работа, работа по двойки, групова дискусия, ролева игра.