Програма за двудневно обучение на тема

                                                                 „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИП И РАБОТА В ЕКИП”

1-ви Ден

9:30 – 11:00

2 уч.ч.

 • Откриване на обучението
 • Представяне на програмата и запознаване с участниците
 • Работа в групи – очаквания, притеснения и личен принос
 • Синхронизиране на очакванията на участниците с целите на обучението

Методи: игри за разчупване на леда, презентиране, работа в групи, анализ, дискусия

11:00 – 11:30 – Кафе Пауза

11:30 – 13:00

2 уч.ч.

 • Разбиране за екип – какво, как и защо?
 • Какво представляват екипите – седем определящи фактора
 • Кога и защо един екип е ефективен?
 • Как се работи в екип?
 • Има подходящи хора за всеки екип – вълшебният микс

Методи: презентация, тест, анализ с групова дискусия, работа в групи

13:00 – 14:00 – Обяд

14:00 – 14:45

1 уч.ч.

 • Поставяне на ясни задачи
 • Оценка и осъзнаване на уменията вътре в екипа
 • Адаптивно поведение

Методи: теоретичен панел, практикуване на техники, самостоятелна работа

14:45 – 15:15 – Кафе Пауза

15:15 – 16:00

1 уч.ч.

 • Характери, размер на екипа и различия
 • Енергизиране на екипа
 • Ефективна комуникация в екипа

Методи: ролеви игри, работа в групи и последващ анализ, дискусия

 

2-ри Ден

9:30 – 11:00

2 уч.ч.

 • Поставяне на посока на развитие на екипа
 • Екипно целеполагане
 • Мисия, визия, цел и подход
 • Активно участие на членовете

Методи:  работа в групи, симулационни игри, дискусии

11:00 – 11:30 – Кафе Пауза

11:30 – 13:00

2 уч.ч.

 • Фокус върху взаимоотношенията
 • Изграждане на позитивна екипна атмосфера
 • Изграждане на доверие и стимулиране на взаимната подкрепа
 • Създаване на сигурна работна среда

Методи: решаване на казуси, теоретичен панел, работа по двойки

13:00 – 14:00 – Обяд

14:00 – 14:45

1 уч.ч.

 • Стимулиране на иновативно и креативно мислене
 • Слещи за мозъчна атака
 • Инструменти за иновативни инициативи
 • Ефективно решаване на конфликти
 • Какво е конфликт, как възниква и защо?

Методи: представяне и практикуване на техники, работа в групи, работа по двойки

14:45 – 15:15 – Кафе Пауза

15:15 – 16:00

1уч.ч.

 • Приемане на позитивен стил на решаване на конфликти
 • Анализ на конфликта и ситуационен подход
 • Изграждане на адаптивен и проактивен екип
 • Проактивно поведение в екипа
 • Идентификация на проблеми и екипни стратегии за решаването им
 • Тиймбилдинг игра за прилагане на наученото на практика (продължение
 • Анализ на резултатите и емоциите от тиймбилдинга

Методи: решаване на казуси, обобщаване и екипен анализ, теоретичен панел, представяне на техникиработа в групи, групова дискусия, симулационно-ролева игра с последващ анализ