ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ

Тренингът е подходящ за: търговски директори, мениджъри, собственици на фирми, консултанти, административни специалисти, търговци, работодатели и др.

Програма на обучението:

1.Видове презентации
1.1. Бизнес презентации
1.2. Продажбени презентации
1.3. Социални презентации
1.4. Основни задачи на презентациите

2. Основни принципи за провеждане на презентациите
2.1. Не информирайте – призовавайте и убеждавайте
2.2. От безразличието към ентусиазма
2.3. Управлявайте първото впечатление
2.4. Управлявайте сценичната треска
2.5. Съобразявайте се със законите на комуникацията
            2.5.1. Езикът на тялото: Първото впечатление. Контактът с поглед. Усмивката. Дистанцията. Позата на тялото. Мимиката и жестовете. Облекло.Миризми и аромати.
            2.5.2. Формулата на комуникацията
            2.5.3. Двата аспекта на комуникацията
            2.5.4. Словесната комуникация: Гласът и дишането. Възприемането и запаметяването на информацията при комуникационния процес. Памет и слово. Източници на грешки в различните фази на обработката на информацията .
                                  
3. Технологията на подготовката на презентацията
3.1. Принципите на подготовка на презентацията
3.2. Сценарият на презентацията

            3.2.1 Структурата на презентацията
                        3.2.1.1 Въвеждане
                        3.2.1.2 Основна част: Модулният принцип на основната част. Принципи за организация на модулите. Тактиката за аргументиране в модулите.

                        3.2.1.3 Заключение. Отговори на въпроси
            3.2.2. Текста на въвеждането и на заключението/обобщенията

            3.2.3. Да говорите или по-добре да четете?
            3.2.5. Списък на ключовите изказвания
            3.2.6. Как да оживите презентацията
            3.2.7. Режисурата на презентацията
            3.2.8. Основните аргументи: Методът на трите стъпки. Методът на изолирането. Методът „Сравняване на позициите”
            3.2.9 Визуалните материали: Медиите и техните качества. Визуализирането и ползването на медиите.