Близо 320 млн. лв. европейско финансиране се очаква да бъде предложено на бизнеса през тази година. Най-голяма сума – почти една трета от общия ресурс, е предвидена за проекти за енергийна ефективност в големите предприятия. Други приоритети ще бъдат също иновациите и развитие на управленския капацитет в малките и средните фирми. Средства са предвидени и за развитие на клъстерите, както и за "София тех парк". Това показва индикативната годишна работна програма за предстоящите процедури по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".

Над 120 млн. лв. пък ще бъдат насочени към институционални бенефициенти, като 88 млн. лв. от сумата са за развитие на газовата връзка със Сърбия. За бизнеса средства на практика останаха и от миналата година, тъй като част от предвидените процедури не бяха открити. Парите по тези, които стартираха, на практика ще бъдат усвоявани през тази година. Така общото европейско финансиране за предприятията през 2016 г. може да достигне над 900 млн. лв.

Енергийна ефективност

Общо 97.8 млн. лв. са предвидени за повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия. Тази процедура е една от малкото, които не са насочени към малките и средните фирми. Възможни проекти включват повторно използване на остатъчната топлина в промишлеността, въвеждане на системи за енергиен мениджмънт, производство на възобновяема енергия за собствени нужди и т.н., като безвъзмездното финансиране ще е между 500 хил. лв. и 2.5 млн. лв. на проект. Стартът на процедурата се очаква да бъде през октомври.

Средства за енергийна ефективност, но в малките и средните предприятия бяха предвидени и за тази година, но процедурата така и не стартира. Определеният бюджет е 176 млн. лв., като проектите ще се финансират със суми от 50 хил. лв. до 1.5 млн. лв.

Иновации

Големият акцент през следващата година по думите на икономическия министър Божидар Лукарски трябва да бъдат иновациите. В индикативната програма за технологично развитие и иновации по различни процедури са предвидени общо над 218 млн. лв. Директно за разработване на продуктови и производствени иновации предприятията могат да очакват 68.5 млн. лв. в края на годината. Други 58.7 млн. лв. са предвидени за развитие на управленския капацитет в малките и средните фирми, като процедурата за тях трябва да тръгне през май. "София тех парк" ще получи 52.1 млн. лв., а 39.1 млн. лв. са предназначени за развитие на нови и съществуващи клъстери в страната.

Иновациите бяха ключов акцент и в програмата за 2015 г., но реално процедурите ще се случат през тази година. Близо 100 млн. лв. са предвидени за внедряване на иновации от малки, средни и големи предприятия. Процедурата беше открита в края на миналата година и до април се подават предложения. Още почти 20 млн. лв. пък ще бъдат отпуснати за разработване на иновации от млади компании. В момента тече обществено обсъждане на насоките за кандидатстване, а самата процедура трябва да стартира до края на месеца.

От планираното за 2015 г. на практика стартира една процедура, но пък тя е с най-голям бюджет. За подобряване на производствения капацитет в малките и средните предприятия ще бъдат отпуснати общо 293.4 млн. лв. Договорите по т.нар. първи краен срок (за нискотехнологични производства) бяха официално връчени на бенефициентите в четвъртък. До края на месеца ще бъдат подписани и договорите за проекти в среднотехнологичните производства, а в сферата на технологичните услуги селекцията ще приключи в началото на февруари.