23.06.2017

Активен прием на заявления за обучения с ваучери на заети лица

14 120 лица са се регистрирали и подали заявления за включване в обучения с ваучери по проект „Ваучери за заети лица” до днес в Агенцията по заетостта. От тях повече от 40% (6 190 заявления) са се възползвали от новата електронна услуга, разработена от Агенцията по заетостта за електронно подаване, и са подали заявление.

Агенцията по заетостта припомня, че приемът на заявления по проекта, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, започна на 15 юни.

Право да подават заявления имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование. Желаещите да участват в проекта имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4. Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 85% от стойността на ваучера, а останалите 15% се доплащат от обучаваното лице.

Очакванията са, че с планираните средства 54 хиляди заети лица ще могат да повишат своята квалификация. Агенцията по заетостта ще преустанови приема на заявления при достигане на определения финансов ресурс по проекта.

Информацията е от сайта на Агенцията по заетостта