АГЕНЦИЯ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ към "ЗЕНИТ 94" ООД е лидер в областта на подбора, обучението, квалификацията и преквалификацията на персонал и управление на човешките ресурси.

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към "ЗЕНИТ 94" ООД организира и провежда професионални и чуждоезикови обучения, обучения на персонал по европейски проекти, дистанционни обучения, тренинги и семинари!

                    

 TRZ I LS


 

За нас

  • 1

По схема „Младежка заетост“ само за две седмици са заявени близо 10 хиляди работни места, заяви днес в Министерския съвет вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков. „В периода 15-29 септември, през който работодателите можеха да кандидатстват по схема „Младежка заетост“, са заявени 6486 работни места за стажуване и 3471 за чиракуване на младежи до 29 г.”, посочи министър Христосков. Той поясни, че заявките на работодателите са предимно за сервитьори, бармани, готвачи, експерти по маркетинг, медицински работници, счетоводители.

Вицепремиерът откри церемонията по подписване на Национално рамково споразумение за реализация на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта (НПИЕГМ) 2014-2020 г. между държавата, социалните партньори и представителните младежки организации. Под документа сложиха подписите си министрите на труда и социалната политика, на образованието и науката и на младежта и спорта, Националното сдружение на общините, представители на национално признатите организации на работодателите и синдикатите, както и на трите национално представителни младежки организации - „Младежки глас“, „Български младежки червен кръст“ и „Организация на българските скаути“ .

Вицепремиерът Христосков подчерта, че в подписаното рамково споразумение ясно са посочени ангажиментите на всяка институция – страна по документа. Той припомни, че Европейският съюз отпуска 6 млрд. евро за реализацията на Европейската гаранция за младежта. „Отделените средства за България са 55 млн. евро“, припомни министърът. Той съобщи, че по време на конференцията на високо равнище за заетостта в Милано през тази седмица участниците са обсъдили възможност за увеличаване на европейските средства по инициативата при постигнати резултати.

„Ангажиментите на министерството на образованието и науката в подписаното днес рамково споразумение са свързани с намаляване броя на отпадналите от училище и дейностите по професионално образование, обучение и квалификация на младежите“, заяви министър Румяна Коларова. Тя акцентира върху сътрудничеството с работодателите за включване на хора във форми на обучение, различни от дневната.

„С подписания днес документ за партньорство между държавата и социалните партньори министерството на младежта и спорта ще предприеме необходимото за реализацията на Национална програма за младежта“, съобщи министър Евгения Раданова. „Чрез тази програма ще се създадат младежки информационно-консултантски центрове във всички областни градове на страната”, допълни министърът.

Вицепремиерът Йордан Христосков: Работодатели заявиха близо 10 хиляди места по схема „Младежка заетост“

По схема „Младежка заетост“ само за две седмици са заявени близо 10 хиляди работни места, заяви днес в Министерския съвет вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков. „В периода 15-29 септември, през който работодателите можеха да кандидатстват по схема „Младежка заетост“, са заявени 6486 работни места за стажуване и 3471 за чиракуване на младежи до 29 г.”, посочи министър Христосков. Той поясни, че заявките на работодателите са предимно за сервитьори, бармани, готвачи, експерти по маркетинг, медицински работници, счетоводители.

Вицепремиерът откри церемонията по подписване на Национално рамково споразумение за реализация на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта (НПИЕГМ) 2014-2020 г. между държавата, социалните партньори и представителните младежки организации. Под документа сложиха подписите си министрите на труда и социалната политика, на образованието и науката и на младежта и спорта, Националното сдружение на общините, представители на национално признатите организации на работодателите и синдикатите, както и на трите национално представителни младежки организации - „Младежки глас“, „Български младежки червен кръст“ и „Организация на българските скаути“ .

Вицепремиерът Христосков подчерта, че в подписаното рамково споразумение ясно са посочени ангажиментите на всяка институция – страна по документа. Той припомни, че Европейският съюз отпуска 6 млрд. евро за реализацията на Европейската гаранция за младежта. „Отделените средства за България са 55 млн. евро“, припомни министърът. Той съобщи, че по време на конференцията на високо равнище за заетостта в Милано през тази седмица участниците са обсъдили възможност за увеличаване на европейските средства по инициативата при постигнати резултати.

„Ангажиментите на министерството на образованието и науката в подписаното днес рамково споразумение са свързани с намаляване броя на отпадналите от училище и дейностите по професионално образование, обучение и квалификация на младежите“, заяви министър Румяна Коларова. Тя акцентира върху сътрудничеството с работодателите за включване на хора във форми на обучение, различни от дневната.

„С подписания днес документ за партньорство между държавата и социалните партньори министерството на младежта и спорта ще предприеме необходимото за реализацията на Национална програма за младежта“, съобщи министър Евгения Раданова. „Чрез тази програма ще се създадат младежки информационно-консултантски центрове във всички областни градове на страната”, допълни министърът.