ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Нашият клиент е водеща холдингова компания в областта на строителството на обекти от различен характер

ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
- Управлява, организира и контролира счетоводната дейност на компанията в съответствие с политиката на холдинга;
- Следи и анализира финансовите резултати и своевременно осигурява на ръководството финансово-счетоводна информация;
- Консултира и подпомага дейността на ръководството при вземане на управленски решения;
- Изготвя финансово-счетоводната документация съобразно действащото законодателство, международните стандарти и всички нормативни изисквания;
- Съставя и подписва годишния финансов отчет;
- Контролира паричните стредства, материалните запаси, нематериалните активи, банкови сметки и задължения за плащане;
- Осъществява контакти с представители на финансови, данъчни и контролни органи и институции;


ИЗИСКВАНИЯ за заемане на длъжността:
- Висше икономическо образование, специалност „Счетоводство и контрол” или „Финанси”;
- Опит на същата позиция минимум 5 години;
- Предимство в областта на строителство, туризъм,
- Отлично познаване на българското данъчно, трудово и социално законодателство;
- Отлично познаване на ЗКПО, ЗДДС, ДОПК, ЗМДТ, ЗДДФЛ и други нормативни документи;
- Добро познаване на МСС и опит в прилагането им;
- Отлична компютърна грамотност, счетоводен продукт MACS 2000;
- Умения за планиране на времето и работа в динамична обстановка;
- Отговорност, съобразителност, лоялност;

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
- Дългосрочен ангажимент в утвърдена компания;
- Нормирано работно време, събота и неделя се почива;
- Атрактивно възнаграждение, ТД, СО.

За кандидатсване, моля изпратете актуална автобиография със снимка.

Ще се свържем с всички одобрени лица за интервю.

За клиенти на Зенит: 0886744888

Допълнителна информация

  • Статус: Набиране на кандидати
  • Местоположение: Варна
  • Как се кандидатства: За кандидатстване, моля заповядайте в офиса на "ЗЕНИТ" от 10ч. до 13ч. в гр. Варна на ул."Драгоман" № 5, ет.3 или изпратете CV на e-mail:office@zenyt.com, уточнете позицията за която кандидатствате
  • ::