Преводач с немски език

Преводач с немски за работа в офис на утвърдена агенция за преводи

Описание на длъжността:

 • Писмен превод от чужд на български език;
 • Езикова и/или стилова редакция
 • Устен превод на кратки ангажименти
 • Частичен превод и актуализация на преводни материали
 • Окончателен преглед и подготовка на документите в зависимост от тяхното предназначение;
 • Боравене със специализиран преводачески софтуер;

Изисквания към кандидатите:

 • Висше филологическо или сродно образование и/или доказана по друг начин езикова компетентност (напр. образование в чужда държава);
 • Професионално владеене на български и немски език: отлично познаване на правилата за правопис и пунктуация на двата езика)
 • Богата обща и езикова култура;
 • Много добра компютърна грамотност, професионално боравене с MS Office;
 • Умение за работа в екип и под стрес, колегиалност и лоялност

Предимства:

 • Ползването на втори език ;
 • Опит като преводач или редактор;

Допълнителна информация

 • Статус: Набиране на кандидати
 • Местоположение: Варна
 • Как се кандидатства: За кандидатстване, моля заповядайте в офиса на "ЗЕНИТ" от 10ч. до 13ч. в гр. Варна на ул."Драгоман" № 5, ет.3 или изпратете CV на e-mail:office@zenyt.com, уточнете позицията за която кандидатствате
 • ::