КУРС ПО ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Център за професионално обучение „ЗЕНИТ“ лицензиран от Министерството на образованието и науката с лиценз

200312081 и извършва обучение за ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ по част от професия Оперативен счетоводител.

Обучението е подходящо за начинаещи и работещи, които искат да осъвременят своите знания в областта на социалното, здравното и пенсионното осигуряване. Ще ви подготвим да изготвяте ведомости за заплати, трудови договори, документи необходими при назначаване и освобождаване на служители, както и необходимата документация представяна в НАП и НОЙ. Да осъществявате счетоводния процес в неговата пълна завършеност и боравите с нормативната уредба на страната.

Завършилите курса, получават Удостоверение за професионално обучение, образец 3-37 на МОН.

Форма на обучение: дневна или вечерна

Изпит: по теория и практика

 

ПРОГРАМА НА КУРСА

 

І.  ВИДОВЕ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

1. Трудови договори:

Особености на трудовите договори;

Сключване на трудов договор;

Допълнително споразумение към трудов договор;

Втори допълнителен трудов договор;

Договор за работа до 40 часа на месец;

Трудов договор с пенсионер;

Трудов договор с непълнолетно физическо лице;

Срочни договори;

2. Определяне на минималния осигурителен праг:

Основни групи професии при определяне на минималните прагове за осигуряване;

Методика за определяне на осигурителните прагове;

Заобикаляне на осигурителните прагове:

- Назначаване на длъжности с по-нисък осигурителен доход;

- Ползване на договори с непълно работно време;

- Ползване на граждански вместо трудови договори;

- Предимства на гражданските пред трудовите договори;

Размери на осигурителните прагове по видове дейности;

3. Регистрация на трудови договори: Попълване и подаване на документи;

4. Отпуски по трудов договор.

5. Дисциплинарни нарушения и наказания по трудов договор.

6. Прекратяване на трудов договор.

 

ІІ. ОСИГУРЯВАНЕ ПО ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

1. Правила и промени на осигуряването по трудови договори.

2.Общи размери на осигуровките за трета категория труд.

3.Брутно трудово възнаграждение.

4.Осигурителен доход по трудов договор.

5.Пенсионно осигуряване по трудов договор.

6.Пенсионно осигуряване на работници и служители, родени преди края на 1959г.

7.Пенсионно осигуряване на работници и служители, родени след началото на 1960г.

8.Осигуряване за трудова злополука и професионална болест по трудови договори.

9.Осигуряване за безработица.

10.Общи размери на вноските за социално осигуряване.

11.Здравно осигуряване по трудов договор.

12.Осигуряване за несъстоятелност по трудов договор.

13.Осигуряване по непълно временен трудов договор до 40 часа на месец.

 

ІІІ. ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ

1.Попълване на уведомления по чл. 62 от КТ и придружителни писма – подаване на редовни уведомления, корекции, заличаване на подадени уведомления.

2.Съставяне на трудов договор.

3.Набор от документи, необходими при оформяне на личното досие на всеки работник или служител при постъпване на работа.

4.Съставяне на разчетно-платежна ведомост за заплати.

5.Попълване на платежни нареждания към бюджета за осигурителните вноски

 

 

За повече информация и включване в курс, заповядайте в офиса на "ЗЕНИТ"

 гр. Варна, ул. "Драгоман" № 5, ет. 3

Тел.052/ 602 490,  0888/750 070

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.