УЧЕБЕН ЦЕНТЪР "ЗЕНИТ" Ви предлага да се включите в професионално обучение за “Офис-мениджър”, код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101, трета степен на професионална квалификация, 960 уч. часа.

Дистанционната форма на обучение е напълно равнопоставена на редовната форма на обучение, както по отношение на съдържанието на учебните планове и програми, така и по издаваните свидетелства за професионална подготовка.

Провежда по специално разработени електронни учебни материали включващи лекционен материал, мултимедийни и интерактивни презентации, практически ориентирани казуси, задачи за самоподготовка и изпитни тестове, които се полагат при приключване на всеки отделен модул.

Учебните материали са разработени от университетски преподаватели с които курсистите имат присъствени или онлайн консултации за затвърждаване на знанията си.

Електронните учебни материали са за самостоятелна подготовка и за тях всеки обучаем получава уникално потребителско име и парола за 24 часов достъп през целия период на обучението.

Можете да влизате чрез своя профил със своето потребителско име и парола и да преглеждате учебните материали, когато на вас Ви е удобно - без фиксиран час.

След края на обучението ще получите Свидетелство – за придобиване на 3-та степен на професионална квалификация по професия ОФИС-МЕНИДЖЪР, код346010, специалност Бизнес- администрация, код3460101, образец № 3-54 на МОН, което важи в цялата страна и в страните на Европейския съюз. Документа има воден знак.
правоспособност и др.)

Какво ще можете след приключване на обучението:

-Да обработвате информационни потоци, координирате и осигурявате безпроблемно протичане на деловата дейност на звената в предприятието или офиса.

-Да координирате бизнес кореспонденцията на ръководителя и организацията и организирате работни срещи с
клиенти, представители на технически служби, държавна администрация, контролни органи и други лица във връзка с дейността на предприятието, като спазва деловия тон на общуване.

-Участвате в набирането на информация от страната и чужбина за
областта, в която работи фирмата и запознавате с нея другите служители по предварително зададени указания.

-Подпомагате дейностите по провеждане на рекламни
кампании, панаири, изложения и др., свързани с представянето на предприятието. Организирате командировки, семинари, посещения на предприятия на представители на предприятието и гости от страната и чужбина.

-Координирате дейностите, свързани с подбора и
назначаването на персонал в администрацията и други звена на предприятието.

Повече информация и записване на 0888750070, 052/612-723