Обучението е по по част от професия “Офис-мениджър”,  код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101

ПРОГРАМА НА КУРСА

Обучението се състои от два модула:

1. Първи модул

Компютърен машинопис по десетопръстна система, включващ:

Усвояване на клавиатура БДС/Фонетична и QWERTY, латиница;Видове настройки в Word и работа с тях. Форматиране с иконите на Word;
    Упражнение за форматиране на шрифт. Декоративна буква;
         Упражнения за форматиране на абзаци и подравняване на текст, номерация и отметки;
         Работа в таблици и аритметични действия;
         Работа със символи и графични изображения;
         Създаване на художествени надписи, чертане на графики в текста;
         Работа с бележка под линия, табулации;
         Статистика на документа и др.

Форматиране с командите на Word и с клавишни комбинации;
        Текстообработка на стопански писма;
        Текстообработка на стопански документи;
        Текстообработка на вътрешно фирмена кореспонденция;
        Текстообработка на общо административни документи;
        Документи свързани с кандидатстване за работа;
        Авторски трудове.


2. Втори модул.

Компютърна текстообработка на делова кореспонденция, включващ:

Хорариум: 30 учебни часа

Продължителност:

I - ви вариант: 10 работни дни по 3 уч. часа на ден
II - ри вариант: 5 работни дни по 6 уч. часа на ден
III - ти вариант – индивидуално или дистнционно обучение

Легитимен документ: след завършване на обучението, всеки курсист успешно
издържал финалния тест получава Удостоверение за професионално обучение, образец 3-37 на МОН, съгласно чл.76 от Наредба № 4 / 16.04.2003г. за документите от системата на народната просвета.