ОБУЧЕНИЕ ЗА ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАЧАЛНА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ

Обучението е по част от професия “Оператор на компютър”, код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

Продължителност                  10 работни дни

Хорариум                                  20 учебни часа

Брой учасници                         индивидуално обучение

Ценана курса                           120лв.

 

Обучението се провежда всеки работен ден от седмицата в следните часове:

10:00ч. - 12:00ч., 12:00ч. - 14:00ч., 14:00ч. - 16:00ч., 16:00ч. - 18:00ч., 18:00ч. - 20:00ч.

 

Завършването на обучението се удостоверява съгласно чл.76 от Наредба № 4 / 16.04.2003г. за документите за системата на  народната просвета, с Удостоверение за професионално обучение, образец 3-37 на МОН.

Преподавателите провеждащи обучението прилагат индивидуален подход към всеки обучаем, съчетан със съвременни методи на обучение. Занятията се провеждат по индивидуален график за всеки обучаем. Работим с хора от всички възрасти.

 

ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ МОДУЛИ

 1. ЗАПОЗНАВАНЕ С ОСНОВНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ И КОМАНДИ НА MICROSOFT WINDOWS
  1. ЗАПОЗНАВАНЕ С ОСНОВНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ И КОМАНДИ НА MICROSOFT WORD
  2. ЗАПОЗНАВАНЕ С ОСНОВНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ И КОМАНДИ НА MICROSOFT EXCEL
  3. ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА В ИНТЕРНЕТ И С ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

Описание на модула: Тук ще получите обща компютърна грамотност и ще се запознаете най-общо с компютъра. Този модул е задължителната първа стъпка във вашето обучение, преди да пристъпите към обучение с конкретна практическа насоченост. Подходящ е и за тези, които никога не са се докосвали до компютър

В края на обучението ще можете свободно да:

 •       използвате различни техники на работа с клавиатурата и мишка;
 •       разпознавате и използвате по предназначение отделните компоненти на Windows;
 •       тартирате програми и да използвате компютъра за изпълнение на ежедневни дейности;
 •       управлявате и подреждате съхранената информация чрез системата от файлове и папки;
 •       настройвате работната среда на Windows.

Описание на модула : Този модул е посветен на компютърната текстообработка с помощта на най-популярната в света текстообработваща програма. По време на обучението ще се запознаете с всичко необходимо за да можете да създавате блестящо изглеждащи документи.

Обучението в курса Word ще ви научи да:

 •       пишете и редактирате текст;
 •       използвате широк набор от инструменти за придаване подходящ вид на текста и постигане на специални ефекти;
 •       форматирате страницата на документа и да разполагате текста върху нея;
 •       създавате таблици;
 •       изчертавате несложни схеми и чертежи;
 •       добавяте илюстрации към текста;
 •       отпечатвате документи.

Описание на модула : Много често Excel се сравнява с мощен калкулатор за извършване на по-сложни изчисления. Всъщност можете да използвате Excel и без да извършвате изчисления, а неговите възможности далеч надхвърлят това сравнение.  В курса ще научите как да използвате електронни таблици за обслужване на широк кръг дейности, свързани със събиране, подреждане и обработка на данни от всякакво естество.

Курсът Excel ще ви научи да:

 • въвеждате и организирате данни в таблици;
 • прилагате различни техники за редактиране и оформяне на таблиците;
 • организирате изчисления;
 • използвате вградените функции на Excel за специализирани изчисления и анализи;
 • обобщавате и филтрирате данни;
 • създвате ефектни диаграми за визуално представяне на данните;
 • отпечатвате таблиците.

Описание на модула: запознаване с възможностите, които предлага световната мрежа – създаване на умения за ефективно търсене на информация по Интернет. Работа с електронна поща - получаване и изпращане на електронна поща.

Учебната програма включва:

 • История и развитие на Интернет. Протоколи и IP адреси.
 • Предлагани услуги – World Wide Web.
 • Основни понятия - адреси, сайтове, страници, хипервръзки.
 • Запознаване с Internet Explorer - бутони Back и Forward.
 • Настройки на Internet Explorer – избор на Home Page, настройки на редовете с инструменти, цветовете и шрифтовете. Бутони History и Favorites.
 • Търсене на информация в Интернет. Електронна поща - е-mail адреси, основни понятия.
 • Работно пространство на Outlook, настройки.
 • Ползване  на услугите на сървърите за безплатни пощенски кутии.
 • Изпращане на съобщения. Получаване на съобщения. Препращане на съобщения. Прикрепване на файлове към съобщения.
 •  Програми за директна комуникация в Интернет – ICQ, Skype, Messenger.
 • Комуникация с един и с повече потребители.