Обучението е  по част от професия “Икономист”, код 345120,

специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451204

Обучението се предлага в присъствена и дистанционна форма на обучение с онлайн консултации.


Съдържание на обучението


І. БИЗНЕСКОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ
1.1. Говорене пред публика
1.2. Убеждаване
1.3. Манипулиране
1.4. Критикуване
1.5. Спор
1.6. Конфликти


ІІ. КОМУНИКАЦИИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ФОРУМИ
2.1. Конферентни събития
2.2. Делова среща
2.3. Преговори
2.4. Оперативните комуникации


ІІІ. КОМУНИКАЦИИ ИЗВЪН ОФИСА
3.1. Бизнес срещи в заведения
3.2. Празненства в службата
3.3. Официални събирания
3.4. Неофициални събирания
3.5. Встъпително и благодарствено слово
3.6. Даряването в бизнеса


IV. УМЕНИЕТО ДА ПРЕДСТАВИМ СЕБЕ СИ
5.1. Интервю за постъпване на работа
5.2. Документите за работа
5.3. Първият работен ден
5.4. Документи на работното място
5.5. Имиджът на деловия човек