Работа с CORELDRAW -  по част от професия “Оператор на компютър”,

       код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301.

       Corel Draw е една от най-популярните програми за създаване на компютърна графика.

       В обучението под ръководството на опитни преподаватели ще се научите да създавате

       самостоятелно графични изображения, фирмено лого, макети за визитки и

       фирмени бланки, брошури, картички и обложки на книги.

       След завършване на обучението Вие ще можете:

       Самостоятелно да работите с програмата Corel Draw.

       Ефективно да използувате инструментите на програмата.

       Да изпълнявате различни операции с графични и текстовиобекти.

       Да добавяте и обработвате текст и надписи.

       Да подготвяте изображенията за публикация (в полиграфията и вИнтернет).

       Да използувате 3-D и други ефекти.

       Да подготвяте и отпечатвате макети.

       Основни теми на обучението

       Тема1. Компютърна графика. Приложение. Класификация.Основни графични формати.

       Работа с цветове при създаване на графично изображение.Цветови режими. Цветови модели.

       Тема2. Основни дейности при създаване и редактиране на графично изображение с програмата CorelDRAW.

       Тема3. Основи на обектното рисуване.

       Тема4. Графично рисуване.

       Тема5. Основи на работата с текст в CorelDRAW.

       Тема6. Контури, запълване и атрактивно рисуване в CorelDRAW.

       Тема7. Операции с изображения.

       Тема8. Оформяне на страници, отпечатване и публикуване в Интернет.