ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИИ с Power Point - по част от професия “Оператор на компютър”,

код 482030, специалност “Текстообработване”, код 4820301

Изготвяне на презентации с MS Power Point

Цели – Придобиване на умения за създаване, оформяне и отпечатване на презентация.

Запознаване с основните възможности на програмата MS PowerPoint.

Основни теми в обучението:

Въведение и основни понятия
Работно пространство на програмата. Основни понятия в MS PowerPoint.

Изгледи и смяна на изгледите. Създаване на презентация. Структура на слайда.

Въвеждане и форматиране на текст
Въвеждане и редактиране на текст. Разместване и структуриране на съдържанието на презентацията. Форматиране на текст и параграфи.

Дизайн на презентацията
Промяна на дизайна на цялата презентация и/или на отделни слайдове, с шаблон за дизайн. Цветови фон на слайдовете. Вмъкване и изчертаване на обекти и форматирането им.

Промяна на цялата презентация (Slide Master).Отпечатване на презентация.
Оформяне на страниците за печат. Видове отпечатване.

Отпечатване на цялата презентация или на отделни слайдове.

Представяне на презентация.
Ефекти при смяна на слайдовете и текста.

Работа в режим на представяне. Запис на презентацията.