0886 744 888

Нашият
блог

Кой може да кандидатства за обучение с безвъзмездно финансиране по процедурата „Ваучери за заети лица“ Дата: 13/06/2019

Програмата дава възможност на всяко заето лице в България, което е на трудов договор в предприятия извън държавната администрация, да се включи в курсове за придобиване на професионална квалификация по професии и/или обучения по ключови компетенции – чужд език или дигитална компетентност.

Безвъзмездното финансиране по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) е в размер на 50 % от стойността на ваучера, като останалите 50 % се доплащат от обучаваното лице.

Допустимите лица са следните:

– лица на трудов договор с придобита средна или по-ниска степен на образование (без ограничение във възрастта);

– лица на трудов договор над 54 г. (навършили 55 г.) с висше образованиe.

Стойностите на ваучерите за обучение са в съответствие с чл.5 ал.3 от ПМС 280/2015г. и са както следва: