0886 744 888

Нашият
блог

„ЗЕНИТ 94“ ООД е представител на Национална асоциация за прием на студенти – НАПС Дата: 18/06/2019

Можете да се възползвате от нашата услуга – подаване на документи за КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ И КЛАСИРАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ, с която да спестите време и средства, без да се налага лично да пътувате до града и желания за кандидатстване от Вас университет!

Молби и заявления получавате на място в офиса.

Нашите консултанти ще ви помогнат да ги попълните и ще получите веднага входящ номер.

Информацията в електронната система на НАПС е предоставена от висшите училища и затова е актуална и точна, и отразява начините на кандидатстване, програми, специалности, форми на обучение.

В центровете на НАПС имате възможност да подадете своите кандидатстудентски документи за избраните от Вас висши училища.

ПРИ НАС МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА:

СУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – СОФИЯ

ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – ПЛОВДИВ

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

СА „Д. А. ЦЕНОВ“ – СВИЩОВ

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ

ТРАКИЙСКИ УНИВЕСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

ВСУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – СОФИЯ

ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ – СОФИЯ

ХТМУ – СОФИЯ

МГУ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – СОФИЯ

ТУ – СОФИЯ

ТУ – СОФИЯ, ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ-СЛИВЕН

ТУ – СОФИЯ, ФИЛИАЛ-ПЛОВДИВ

ТУ – ГАБРОВО

ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД

УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – БУРГАС

За повече информация, заповядайте в офиса ни или се свържете с нас: 0886744888

АДРЕС НА ОФИСА: гр. Варна, ул. „Драгоман“ № 5, ет. 2