0886 744 888

Нашият
блог

Какво трябва да знаете за препоръките Дата: 09/05/2019

Възможно е в процеса на подбор, компанията-работодател да Ви помоли да представите препоръка.

Какво представлява препоръката и кога точно се използва?

Препоръката е официален документ, който трябва да бъде написан на бланка на компанията, която го издава.

Съответно тя трябва да бъде написана в подходящият бизнес-стил.

Препоръката служи, за да потвърди знанията, уменията и постиженията на даден служител в компанията.

Много често, когато кандидатите искат такива препоръки, те биват помолени да ги напишат сами и след това само да бъдат верифицирани от човека, който ще подпише документа.

Препоръки могат да се използват в различни ситуации и ето тук примери за най-често срещаните:

  1. При кандидатстването за нова работа, много често новият работодател иска автобиографията на кандидата да бъде подкрепена със съответната препоръка/ референция/, която да удостоверява написаното в CV – то.
  2. След успешно преминаване на интервю с новия работодател е честа практика, преди да се предложи договор на избраният кандидат, той да бъде помолен да представи препоръки  от бившите си работодатели
  3. Много често студентите, които искат да бъдат включени в различни курсове, трябва да представят референтни  писма /препоръки/ , който да съпътстват тяхната молба

Практиката е препоръка да бъде написана от човек, който познава кандидата много добре.

Това може да бъде негов колега или неговия шеф от предишни компании, човек, който има преки наблюдения за качествата и уменията на кандидата и може обективно да ги представи.

Препоръката трябва да бъде отговоря на истината не бива да въвежда в заблуждение по отношение на способностите на даден кандидат.