0886 744 888

Oбучения

Държавни изпити

На 19 и 20 юни  2023г. в  ЦПО към  „ЗЕНИТ 94“ ООД гр. Варна ще се...

Професия ”Фермер“, СПК-3...

Професия ” Фермер“, код 621060 Специалност: „Производител на селскостопанска продукция“, код 6210602 Обучението предлагаме в...

Мениджър човешки ресурси...

Мениджърът човешки ресурси е ключова фигура в екипа на всяка бизнес организация, който изгражда не...

Обучение по професия...

„Помощник–възпитател”, Специалност „Помощник – възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 7620301, СПК-3 Придобилите...

Търговски представител –...

Основни отговорности и задължения : Основната дейност на Търговския представител е да посредничи при продажби...

Работна посизия от Зенит ООД - Варна

Връзки с обществеността...

Основното задължението на PR е подпомагане на дейността на организация по отношение на нейното взаимодействие...

Медицински представител –...

Една от най-търсената професии на пазара на труда днес е професията ”Медицински представител”. В този...

Обучение по професия...

Професия „Техник-лесовъд“, код : 623010, Специалност: Горско стопанство и дърводобив, код 6230102 – СПК-3 Придобилите...

Обучение по професия...

Професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“, Професия “Офис-мениджър”, код 346010, Специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101,...

Професионално обучение за...

Професия “Хотелиер”, код 811010, Специалност “Организация на хотелиерството”, код 8110101, СПК-3 Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство...

Професионално обучение по...

Обучението е по част от професия “ХОТЕЛИЕР” , код 811010, трета степен на професионална квалификация....

„ФЕРМЕР“ – начало...

Професионално обучение в обем 150 учебни часа по част от професия ”Фермер“ от професионално направление...

Професия „Еколог” –...

Професионално направление “Технологии за опазване на околната среда“, код 851 Професия „Еколог”, код 851010, Специалност...

Професионални обучения с...

Професионални обучения по професии, специалности с издаване на Свидетелство за професионална квалификация на МОН –...

Обучение по „Билкарство“...

Обучението е по част от професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060, Специалност „Билкарство“,...

Професия „Агроеколог“ –...

Професия "Агроеколог" код 621140, Специалност Агроекология, код 6211401, СПК -3 Агроекологът упражнява професията си в...

Социален асистент –...

Професия „Социален асистент”, код 76204, Специалност „Подпомагане на деца”, код 7620401, СПК–2 Дейностите, осъществявани от...

Сътрудник социални дейности...

Професията "Сътрудник социални дейности", Специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201,...

Социален асистент –...

Професия „Социален асистент”, код 762040Специалност „Подпомагане на възрастни”, код 7620402, СПК–2 Дейности, осъществявани от социалния...