0886 744 888

Oбучения

Професионални обучения с...

Професионални обучения по професии, специалности с издаване на Свидетелство за професионална квалификация на МОН –...

Обучение за ”Мениджър...

Мениджърът човешки ресурси е ключова фигура в екипа на всяка бизнес организация, който изгражда не...

Лидерски умения и...

Обучението предлагаме в ОНЛАЙН ФОРМАЦ Онлайн обучението е достъпно за хора от цялата страна, 24...

Обучение за Медицински...

Една от най-търсената професии на пазара на труда днес е професията ”Медицински представител”. В този...

Обучение за Връзки...

Основното задължението на PR е подпомагане на дейността на организация по отношение на нейното взаимодействие...

Обучение по професия...

„Помощник–възпитател”, Специалност „Помощник – възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 7620301, СПК-3 Придобилите...

Професионално обучение по...

Обучението е по част от професия “ХОТЕЛИЕР” , код 811010, трета степен на професионална квалификация....

Работа с банкноти...

Обучението е по част от професия “Касиер”, код 345060, специалност “Касиер”, код 3450601 Обучението дава...

Обучение по професия...

Професия „Техник-лесовъд“, код : 623010, Специалност: Горско стопанство и дърводобив, код 6230102 – СПК-3 Придобилите...

Обучение по „Билкарство“...

Обучението е по част от професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060, Специалност „Билкарство“,...

Сътрудник социални дейности...

Професията "Сътрудник социални дейности", Специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201,...

Търговски представител –...

Основни отговорности и задължения : Основната дейност на Търговския представител е да посредничи при продажби...

Социален асистент –...

Професия „Социален асистент”, код 762040Специалност „Подпомагане на възрастни”, код 7620402, СПК–2 Дейности, осъществявани от социалния...

Обучение по част...

Професионално обучение по част от професия ”Фермер“ от професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“, код 621...

Социален асистент –...

Професия „Социален асистент”, код 76204, Специалност „Подпомагане на деца”, код 7620401, СПК–2 Дейностите, осъществявани от...

Обучение за “Офис-секретар”...

Професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“, код 346, Професия “Офис-секретар”, код 346020, Специалност “Административно...

Обучение по професия...

Професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“, Професия “Офис-мениджър”, код 346010, Специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101,...

Обучение по компютърен...

Обучението е по по част от професия “Офис-мениджър”, код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101 На...

Професия „Озеленител“, СПК-2...

Професия "Озеленител", код 622020, Специалност 6220202 "Парково строителство и озеленяване", СПК-2 Обучението предлагаме в индивидуална,...

Професия „Фризьор”, СПК-2...

Професия „Фризьор”, код 815010, Специалност „Фризьорство”, код 8150101, СПК-2 Курсът се провежда в самостоятелна /...