0886 744 888

Oбучения

ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ...

ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ КАНДИДАТСТВАЩИ ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Обученията са по...

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА...

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към  „ЗЕНИТ 94 ” ООДОРГАНИЗИРА ОНЛАЙН КУРСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ Курсовете са предназначени за чужденци, които желаят да изучават български език с различни цели....

Работна посизия от Зенит ООД - Варна

Английски език –...

Обучението се води от преподаватели – филолози с опит в преподаването на възрастни. В зависимост...

Лидерски умения и...

Обучението предлагаме в ОНЛАЙН ФОРМА Онлайн обучението е достъпно за хора от цялата страна, 24...

Професия „Озеленител“, СПК-2

Професия "Озеленител", код 622020, Специалност 6220202 "Парково строителство и озеленяване", СПК-2 Обучението предлагаме в индивидуална,...

Работа с банкноти...

Обучението е по част от професия “Касиер”, код 345060, специалност “Касиер”, код 3450601 Обучението дава...

Обучение за “Офис-секретар”

Професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“, код 346, Професия “Офис-секретар”, код 346020, Специалност “Административно...

Обучение по компютърен...

Обучението е по по част от професия “Офис-мениджър”, код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101 На...

Професия “Оперативен счетоводител”

Професия “Оперативен счетоводител”, код 344030 Специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440301, СПК-3 Обучението предлагаме в индивидуална,...

Професия „Фризьор”, СПК-2

Професия „Фризьор”, код 815010, Специалност „Фризьорство”, код 8150101, СПК-2 Курсът се провежда в самостоятелна /...

Опазване компонентите на...

Обучението по ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА е с продължителност 30 учебни часа и цена...

Обучение по професия...

Професия ”Фермер“,  код 621060, Специалност “Земеделец“,  код 6210601, СПК-2 Обучението предлагаме в индивидуална, самостоятелна, дневна,...

Обучение по ”Биологично...

Обучението по ”Биологично земеделие” е за всички земеделски стопани кандидатстващи по Мярка 11 „Биологично земеделие“...

Обучение по “Агроекология...

Обучението по “Агроекология и климат“ трябва да е с продължителност минимум 18 часа, съгласно Наредба...

ЕЖЕГОДНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ...

Обученията са присъствени в индивидуална форма и малки групи до 3-ма курсиста, предлагат се и...

Работна посизия от Зенит ООД - Варна

Обучение за професионални...

ОБУЧЕНИЕТО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ДИСТРИБУТОРИ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ НА...

Професия “Животновъд” СПК...

Професия “Животновъд”, код 621050, Специалност “Овцевъдство”, код 6210503, СПК - 2 Обучението предлагаме в индивидуална,...

Професия „Работник в...

Професия "Работник в озеленяването", код 622030, Специалност "Озеленяване и цветарство" , код 6220301, СПК -...

Професия „Растениевъд„ СПК-2

Професия „Растениевъд„ код: 621030, Специалност „Селекция и семепроизводство”, код 6210305, СПК-2 Обучението предлагаме в индивидуална,...

Професия “Животновъд”, СПК-2

Професия “Животновъд”, код 621050, Специалност „Говедовъдство“, код 6210502 Обучението предлагаме в индивидуална, самостоятелна, дневна, вечерна...