0886 744 888

Oбучения

Обучение за РАСТИТЕЛНА...

ОБУЧЕНИЕТО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ДИСТРИБУТОРИ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ НА...

Лидерски умения и...

Обучението предлагаме в ОНЛАЙН ФОРМА Онлайн обучението е достъпно за хора от цялата страна, 24...

Хотелиерски мениджмънт

Обучението е по част от професия “Хотелиер”, код 811010, специалност “Организация на хотелиерството”, код 8110101,...

Хотелиер

Професия “Хотелиер”, код 811010, Специалност “Организация на хотелиерството”, код 8110101, СПК-3 Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство...

Организация на хотелиерството

Обучението е по част от професия “ХОТЕЛИЕР” , код 811010, трета степен на професионална квалификация....

Обучения за земеделски...

ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ КАНДИДАТСТВАЩИ ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Обученията са по...

Работна посизия от Зенит ООД - Варна

Английски език –...

Обучението се води от преподаватели – филолози с опит в преподаването на възрастни. В зависимост...

Фермер, СПК-3

Професия ”Фермер“, код 621060 Специалност: „Производител на селскостопанска продукция“, код 6210602 Обучението предлагаме в индивидуална,...

Български език за...

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към  „ЗЕНИТ 94 ” ООДОРГАНИЗИРА ОНЛАЙН КУРСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ Курсовете са предназначени за чужденци, които желаят да изучават български език с различни цели....

Работна посизия от Зенит ООД - Варна

Офис-мениджър

Професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“, Професия “Офис-мениджър”, код 346010, Специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101,...

Професия „Озеленител“, СПК-2

Професия "Озеленител", код 622020, Специалност 6220202 "Парково строителство и озеленяване", СПК-2 Обучението предлагаме в индивидуална,...

Обучение по ”Биологично...

Обучението по ”Биологично земеделие” е за всички земеделски стопани кандидатстващи по Мярка 11 „Биологично земеделие“...

Обучение по “Агроекология...

Обучението по “Агроекология и климат“ трябва да е с продължителност минимум 18 часа, съгласно Наредба...

Професионални обучения с...

Професионални обучения по професии, специалности с издаване на Свидетелство за професионална квалификация на МОН –...

Обучение за “Офис-секретар”

Професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“, код 346, Професия “Офис-секретар”, код 346020, Специалност “Административно...

Обучение по компютърен...

Обучението е по по част от професия “Офис-мениджър”, код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101 На...

Професия “Оперативен счетоводител”

Професия “Оперативен счетоводител”, код 344030 Специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440301, СПК-3 Обучението предлагаме в индивидуална,...

Професия „Фризьор”, СПК-2

Професия „Фризьор”, код 815010, Специалност „Фризьорство”, код 8150101, СПК-2 Курсът се провежда в самостоятелна /...

Опазване компонентите на...

Обучението по ОПАЗВАНЕ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА е с продължителност 30 учебни часа и цена...

Обучение за ”Фермер“...

Професия ”Фермер“,  код 621060, Специалност “Земеделец“,  код 6210601, СПК-2 Обучението предлагаме в индивидуална, самостоятелна, дневна,...