0886 744 888

Нашият
блог

Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” Дата: 27/01/2021

Във връзка с оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

“Зенит – 94” ООД подписа договор № BG16RFOP002-2.073-16482-C01 за безвъзмездна финансова помощ.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19, както и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Общата стойност на проекта е 5500,00лв., от които 4675,00лв. европейско и 825,00лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 25.01.2021г. и е с продължителност 3 месеца.

Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 цели осигуряване на оперативен капитал на фирмата за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Начало на проекта 25.01.2021г.

Край на проекта: 25.04.2021г.