0886 744 888

Нашият
блог

Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 Дата: 27/01/2021

На 25.01.2021г. „ЗЕНИТ 94“  ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 г.

Проектът е на стойност 5500 лева, от които финансиране от ЕФРР 4675.00лв. и национално финансиране 825.00лв.

Проектът цели осигуряване на оперативен капитал на фирмата за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Начало на проекта 25.01.2021г.

Край на проекта: 25.04.2021г.