0886 744 888

Oбучения

Държавни изпити

На 11 и 12 Септември 2023г. ще се проведе държавен изпит за придобиване на професионална...

Заявление за включване...

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕИзтегляне

Мениджър на СПА...

Обучението за Мениджър на СПА център /Балнеолечебен или Медикъл СПА център, Уелнес център, Таласотерапевтичен център/...

Мениджър човешки ресурси...

Мениджърът човешки ресурси е ключова фигура в екипа на всяка бизнес организация, който изгражда не...

Търговски представител –...

Основни отговорности и задължения : Основната дейност на Търговския представител е да посредничи при продажби...

Техник-лесовъд – начало...

Професия „Техник-лесовъд“, код : 623010, Специалност: Горско стопанство и дърводобив, код 6230102 – СПК-3 Придобилите...

Управител на хотел...

Обучението е по част от професия “Хотелиер”, код 811010, Специалност “Организация на хотелиерството”, код 8110101,...

Фермер, 150 часов...

Професионално обучение в обем 150 учебни часа по част от професия ”Фермер“ от професионално направление...

Сътрудник социални дейности...

Професията "Сътрудник социални дейности", Специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201,...

Връзки с обществеността...

Основното задължението на PR е подпомагане на дейността на организация по отношение на нейното взаимодействие...

Валутен касиер –...

Обучението е по част от професия “Касиер”, код 345060, специалност “Касиер”, код 3450601 Обучението дава...

Медицински представител –...

Една от най-търсената професии на пазара на труда днес е професията ”Медицински представител”. В този...

Помощник – възпитател...

„Помощник–възпитател”, Специалност „Помощник – възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 7620301, СПК-3 Придобилите...

Еколог – начало...

Професионално направление “Технологии за опазване на околната среда“, код 851 Професия „Еколог”, код 851010, Специалност...

Агроеколог – 21.09.2023

Професия "Агроеколог" код 621140, Специалност Агроекология, код 6211401, СПК -3 Агроекологът упражнява професията си в...

Билкарство – начало...

Обучението е по част от професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060, Специалност „Билкарство“,...

Лидерски умения и...

Обучението предлагаме в ОНЛАЙН ФОРМА Онлайн обучението е достъпно за хора от цялата страна, 24...

Хотелиерски мениджмънт

Обучението е по част от професия “Хотелиер”, код 811010, специалност “Организация на хотелиерството”, код 8110101,...

Мениджър в туризма

Обучението е по част от професия “Хотелиер”, код 811010, Специалност “Организация на хотелиерството”, код 8110101,...

Социален асистент –...

Професия „Социален асистент”, код 762040Специалност „Подпомагане на възрастни”, код 7620402, СПК–2 Дейности, осъществявани от социалния...