0886 744 888

Oбучения

Държавни изпити

На 25 и 26 януари  2024г. в  ЦПО към  „ЗЕНИТ 94“ ООД гр. Варна ще...

Заявление за включване...

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕИзтегляне

Мениджър на СПА...

Обучението за Мениджър на СПА център /Балнеолечебен или Медикъл СПА център, Уелнес център, Таласотерапевтичен център/...

Мениджър човешки ресурси...

Мениджърът човешки ресурси е ключова фигура в екипа на всяка бизнес организация, който изгражда не...

Търговски представител –...

Основни отговорности и задължения : Основната дейност на Търговския представител е да посредничи при продажби...

Техник-лесовъд – начало...

Професия „Техник-лесовъд“, код : 623010, Специалност: Горско стопанство и дърводобив, код 6230102 – СПК-3 Придобилите...

Управител на хотел...

Обучението е по част от професия “Хотелиер”, код 811010, Специалност “Организация на хотелиерството”, код 8110101,...

Фермер, 150 часов...

Професионално обучение в обем 150 учебни часа по част от професия ”Фермер“ от професионално направление...

Сътрудник социални дейности...

Професията "Сътрудник социални дейности", Специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201,...

Връзки с обществеността...

Основното задължението на PR е подпомагане на дейността на организация по отношение на нейното взаимодействие...

Валутен касиер

Обучението е по част от професия “Касиер”, код 345060, специалност “Касиер”, код 3450601 Обучението дава...

Медицински представител –...

Една от най-търсената професии на пазара на труда днес е професията ”Медицински представител”. В този...

Социален асистент –...

Професия „Социален асистент”, код 76204, Специалност „Подпомагане на деца”, код 7620401, СПК–2 Дейностите, осъществявани от...

Мениджър в туризма...

Обучението е по част от професия “Хотелиер”, код 811010, Специалност “Организация на хотелиерството”, код 8110101,...

Социален асистент –...

Професия „Социален асистент”, код 762040Специалност „Подпомагане на възрастни”, код 7620402, СПК–2 Дейности, осъществявани от социалния...

Помощник – възпитател...

Кой има право да получава новите трудови възнаграждения за Помощник - възпитател „Помощник–възпитател”, Специалност „Помощник...

Еколог – начало...

Професионално направление “Технологии за опазване на околната среда“, код 851 Професия „Еколог”, код 851010, Специалност...

Агроеколог – 05.03.2024г.

Професия "Агроеколог" код 621140, Специалност Агроекология, код 6211401, СПК -3 Агроекологът упражнява професията си в...

Билкарство – начало...

Обучението е по част от професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060, Специалност „Билкарство“,...