0886 744 888

Oбучения

Държавни изпити

На 25 и 26 април 2024г. в  ЦПО към  „ЗЕНИТ 94“ ООД гр. Варна ще...

Заявление за включване...

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕИзтегляне

Социален асистент –...

Професия „Социален асистент”, код 76204, Специалност „Подпомагане на деца”, код 7620401, СПК–2 Дейностите, осъществявани от...

Социален асистент –...

Професия „Социален асистент”, код 762040Специалност „Подпомагане на възрастни”, код 7620402, СПК–2 Дейности, осъществявани от социалния...

Обучение за РАСТИТЕЛНА...

ОБУЧЕНИЕТО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ И ДИСТРИБУТОРИ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ НА...

Техник-лесовъд – начало...

Професия „Техник-лесовъд“, код : 623010, Специалност: Горско стопанство и дърводобив, код 6230102 – СПК-3 Придобилите...

Мениджър на СПА...

Обучението за Мениджър на СПА център /Балнеолечебен или Медикъл СПА център, Уелнес център, Таласотерапевтичен център/...

Мениджър човешки ресурси...

Мениджърът човешки ресурси е ключова фигура в екипа на всяка бизнес организация, който изгражда не...

Управител на хотел...

Обучението е по част от професия “Хотелиер”, код 811010, Специалност “Организация на хотелиерството”, код 8110101,...

Агроеколог – 21.05.2024г.

Професия "Агроеколог" код 621140, Специалност Агроекология, код 6211401, СПК -3 Агроекологът упражнява професията си в...

Мениджър в туризма...

Обучението е по част от професия “Хотелиер”, код 811010, Специалност “Организация на хотелиерството”, код 8110101,...

Търговски представител –...

Основни отговорности и задължения : Основната дейност на Търговския представител е да посредничи при продажби...

Медицински представител –...

Една от най-търсената професии на пазара на труда днес е професията ”Медицински представител”. В този...

Хотелиер – начало...

Професия “Хотелиер”, код 811010, Специалност “Организация на хотелиерството”, код 8110101, СПК-3 Професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство...

Хотелиерски мениджмънт –...

Обучението се предлага в индивидуална, самостоятелна, дневна, вечерна или съботно-неделна форма в малки групи, както...

Еколог – начало...

Професионално направление “Технологии за опазване на околната среда“, код 851 Професия „Еколог”, код 851010, Специалност...

Връзки с обществеността...

Основното задължението на PR е подпомагане на дейността на организация по отношение на нейното взаимодействие...

Помощник – възпитател...

Кой има право да получава новите трудови възнаграждения за Помощник - възпитател „Помощник–възпитател”, Специалност „Помощник...

Сътрудник социални дейности...

Професията "Сътрудник социални дейности", Специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201,...