0886 744 888

Oбучения

Професионални обучения с...

Професионални обучения по професии, специалности с издаване на Свидетелство за професионална квалификация на МОН –...

Обучение по „Билкарство“...

Обучението е по част от професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060, Специалност „Билкарство“,...

Търговски представител –...

Основни отговорности и задължения : Основната дейност на Търговския представител е да посредничи при продажби...

Лидерски умения и...

Обучението предлагаме в ОНЛАЙН ФОРМАЦ Онлайн обучението е достъпно за хора от цялата страна, 24...

Обучение за Медицински...

Една от най-търсената професии на пазара на труда днес е професията ”Медицински представител”. В този...

Обучение за Връзки...

Основното задължението на PR е подпомагане на дейността на организация по отношение на нейното взаимодействие...

Обучение за ”Мениджър...

Мениджърът човешки ресурси е ключова фигура в екипа на всяка бизнес организация, който изгражда не...

Обучение по професия...

„Помощник–възпитател”, Специалност „Помощник – възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 7620301, СПК-3 Придобилите...

Професионално обучение по...

Обучението е по част от професия “ХОТЕЛИЕР” , код 811010, трета степен на професионална квалификация....

Работа с банкноти...

Обучението е по част от професия “Касиер”, код 345060, специалност “Касиер”, код 3450601 Обучението дава...

Обучение по част...

Професионално обучение по част от професия ”Фермер“ от професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“, код 621...

Обучение по компютърен...

Обучението е по по част от професия “Офис-мениджър”, код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101 На...

Обучение по професия...

Професия „Техник-лесовъд“, код : 623010, Специалност: Горско стопанство и дърводобив, код 6230102 – СПК-3 Придобилите...

Социален асистент –...

Професия „Социален асистент”, код 76204, Специалност „Подпомагане на деца”, код 7620401, СПК–2 Дейности, осъществявани от...

Социален асистент –...

Професия „Социален асистент”, код 762040Специалност „Подпомагане на възрастни”, код 7620402, СПК–2 Дейности, осъществявани от социалния...

Сътрудник социални дейности...

Професията "Сътрудник социални дейности", Специалност “Социална работа с деца и семейства в риск”, код 7620201,...

Професия „Озеленител“, СПК-2...

Професия "Озеленител", код 622020, Специалност 6220202 "Парково строителство и озеленяване", СПК-2 Обучението предлагаме в индивидуална,...

Обучение по професия...

Професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“, Професия “Офис-мениджър”, код 346010, Специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101,...

Професия „Фризьор”, СПК-2...

Професия „Фризьор”, код 815010, Специалност „Фризьорство”, код 8150101, СПК-2 Курсът се провежда в самостоятелна /...

Професия „Агроеколог“- 25.08.2022г.

Професия "Агроеколог" код 621140, Специалност Агроекология, код 6211401, СПК -3 Агроекологът упражнява професията си в...