0886 744 888

Oбучения

Обучение за МЕДИЦИНСКИ...

Една от най-търсената професии на пазара на труда днес е професията ”Медицински представител”. В този...

Обучение за медицински...

Една от най-търсената професии на пазара на труда днес е професията ”Медицински представител”. В този...

ВАЖНО! ДАТИ ЗА...

ЦПО КЪМ „ЗЕНИТ 94“ ООД ОБЯВЯВА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРОФЕСИЯ „ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД“, КОД 623010 СПЕЦИАЛНОСТ: ГОРСКО...

Професия „Техник-лесовъд“ –...

Професия „Техник-лесовъд“, код : 623010, Специалност: Горско стопанство и дърводобив, код 6230102 – СПК-3 Придобилите...

Работа с банкноти...

Обучението е по част от професия “Касиер”, код 345060, специалност “Касиер”, код 3450601 Обучението дава...

Курс по „БИЛКАРСТВО“...

Обучението е по част от професия „Работник в горското стопанство“ , код 623060, Специалност „Билкарство“,...

Обучение за ”Мениджър...

Мениджърът човешки ресурси е ключова фигура в екипа на всяка бизнес организация, който изгражда не...

Професия Офис-мениджър –...

Професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“, Професия “Офис-мениджър”, код 346010, Специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101,...

Връзки с обществеността...

Основното задължението на PR е подпомагане на дейността на организация по отношение на нейното взаимодействие...

Лидерски умения и...

Обучението предлагаме в малки групи до 5 курсиста, индивидуална форма и ОНЛАЙН Онлайн обучението е...

Обучение по компютърен...

Обучението е по по част от професия “Офис-мениджър”, код 346010, специалност “Бизнес-администрация”, код 3460101 Обучението...

Обучения за земеделски...

Обученията за земеделски стопани кандидатстващи по програмите за развитие на селските райони 2014 -2020г. предлагаме...

Специализирани ежегодни обучения...

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗБУТ - ЗЗБУТ, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. и Наредба 3 от...

“Офис-секретар”

Професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“, код 346, Професия “Офис-секретар”, код 346020, Специалност “Административно...

Професия “Хотелиер”, СПК-3

Професия “Хотелиер”, код 811010, Специалност “Организация и управление на хотел”, код 8110101, Професионално направление „Хотелиерство,...

Професионални обучения за...

„ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД„ код 621140, специалност Агроекология, код 6211401 – 3-та СПК, код : 623010, специалност „Горско...

Професионално обучение за...

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ”АГРОЕКОЛОГ”Професионално направление: Растениевъдство и животновъдство, код:...

Професия „Помощник –...

„Помощник–възпитател”, Специалност „Помощник – възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”, код 7620301, СПК-3 Придобилите...

Социален асистент –...

Професия „Социален асистент”, код 76204, Специалност „Подпомагане на деца”, код 7620401, СПК–2Описание на професията Дейности,...

Професия ”Фермер“, СПК-2

Професия ”Фермер“,  код 621060, Специалност “Земеделец“,  код 6210601, СПК-2 Обучението предлагаме в индивидуална, самостоятелна, дневна,...