0886 744 888

Обучения от
Зенит

Курсове по английски език

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ЗЕНИТ“ работи с учебните системи на някои от най-утвърдените издателства.

Учебните системи са подбрани така, че да предлагат модерни и увлекателни теми, много възможности за общуване и разнообразни упражнения, като в същото време са достъпни за всеки учащ.

Учебниците ни са съвсем нови и актуални, за да са максимално полезни при работа, помощ при обучениe, развлечения или при пътуване в чужбина.

Обучението е в малки групи до 6 курсиста и се провежда в отлично оборудвани учебни зали в идеалния център на гр. Варна

Подготвят Ви Висококвалифицирани преподаватели с богат опит и индивидуален подход към всеки курсист.

Можете да се включите в обучение при следния график

Три пъти седмично в дните понеделник, сряда и петък х 3 уч.ч. на занятие

Два пъти седмично в дните вторник и четвъртък х 4 уч. ч. на занятие

Интензивно обучение 5 пъти седмично х 4 уч.ч. на занятие с начален час: 9.00ч. ; 13.00ч. ; 18.00часа

Съботно – неделен вариант на обучението от 10ч. до 13ч. или от 14ч. до 17ч. х 6 уч. часа на ден

ЦЕНА ЗА 50 уч.часа, 150лв., учебници и учебни материали се заплащат допълнително.

Една от най новите системите с която работим е Система ЕLEVATOR INTERNATIONAL  на издателство RICHMOND PUBLISHING.

ELEVATOR INTERNATIONAL обхваща четири нива от A1 до B2 съобразени с Общата европейска езикова рамка.

Системата е идеална за всички, които търсят ясни учебни цели, динамични уроци и изобилие от интересен материал за устни дискусии.

Към всеки учебник има диск с интерактивни упражнения, както и книжка с резюме на граматиката от всяка учебна единица.

Към всеки учебник има и прилежаща учебна тетрадка с аудио диск.

Учебникът е подходящ както за младежи, така и за възрастни.

Преводът на заглавието се основава на метафората за надграждане и издигане като с асансьор, затова и във всяка учебна единица има 3 етажа.

Учебната система извежда учениците от ниво А1 до ниво B2 следвайки принципите за последователност и системност, осигурявайки активно включване на учениците в интересни практически дейности, стимулиращи естественото ползване на езика.

Учебното съдържание дава възможност за практическа работа върху четирите езикови умения както и за редовно преговаряне и затвърдяване на изучения материал.

Специално внимание се обръща на продуктивните умения за говорене и писане според установените съвременни международни стандарти.

Особено внимание в учебника е отделено на преговора на изучения материал. За целта всеки трети урок в учебника е преговорен.У

Учебната система Еlevator International е изградена на 4 последователни нива, съответстващи на Общата европейска езикова рамка

Elevator International 1 Elementary CEF A1

Elevator International 2 Pre-Intermediate CEF A2

Elevator International 3 Intermediate CEF B1

Elevator International 4 Upper Intermеdiate CEF B2

Elevator International има за цел:

да развива постепенно и системно езикови компетенции от ниво А1 до ниво В2 на Общата европейска езикова рамка

да развива умения за комуникативно и практическо ползване на езика в реалистични житейски ситуации

да развива езиковите умения за слушане, четене, говорене и писане интегрирано, едновременно и съразмерно

да изгражда увереност и лекота в използването на езика

Основни предимства на системата:

Ясно представяне на новото учебно съдържание

Практически граматични упражнения

Задълбочена работа за развиване на говорене и писане с определен очакван резултат

Често употребявана лексика

Съвременни разговорни фрази и идиоматични изрази

Внимателно подбрани текстове от автентични източници за слушане и четене

Системен преговор и следене на напредъка

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас