0886 744 888

Обучения от
Зенит

Обучения за Оперативен счетоводител с ваучери от Агенцията по заетостта в онлайн форма

Обучение с ваучери по професия, „Оперативен-счетоводител‘‘ , код 34403  с ваучери от „Агенцията по зетостта“ по проект „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица”.

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към ”ЗЕНИТ 94” ООД е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200312081 / 01. 11. 2003

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение, националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти), съгласно европейската квалификационна рамка ECVET.

Обучението осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Приключва с полагане на държавен изпит и издаване на Свидетелство за професионална квалификация, образец № 3-54 на МОН.

Дистанционната/ОНЛАЙН/ форма на обучение е изключително лесна и удобна за включване на желаещи от цяла България.

Тя е напълно равнопоставена на редовната форма на обучение, както по отношение на съдържанието на учебните планове така и по издаваните документи.

За да Ви включим в обучението попълнете електронно заявление за предоставяне на обучение с ваучер в Агенцията по заетостта като посочите ЦПО към ”ЗЕНИТ 94” ООД за доставчик на обучение на следния линк

Записване и повече информация на 0888750070, 0886744888

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас