0886 744 888

Обучения от
Зенит

Валутен касиер – начало 12.12.2023г. Цена - 240 лв.

Обучението е по част от професия “Касиер”, код 345060, специалност “Касиер”, код 3450601

Обучението дава възможност на всички успешно завършили курса да работят в банки и валутни бюра като валутни касиери!

Основни теми на обучението:

Нормативната уредба за касова дейност

Организация на работа на касови гишета

Касова техника и практическо приложение

Защитни елементи в банкнотите (евро, американски долар, британска лира, швейцарски франк, шведска крона и норвежка крона).

Нови фалшификати при българските и чуждестранните платежни средства

Касови валутни операции     Изкупуване и продажба на чуждестранна валута

Операции с чекове и кредитни карти

Завършването на курса се удостоверява съгласно чл.76 от Наредба № 4 /16.04.2003г. за документите за системата на народната просвета, с Удостоверение за професионално обучение, образец 3-37 на МОН.


Обуението се предлага в индивидуална и в онлайн форма

Онлайн обучението са провежда по специално разработени електронни учебни материали включващи лекционен материал и изпитен тест, които се полага при приключване на модула.

Електронните учебни материали са за самостоятелна подготовка и за тях всеки обучаем получава уникално потребителско име и парола за 24 часов достъп през целия период на обучението.

Можете да влизате чрез своя профил със своето потребителско име и парола и да преглеждате учебните материали, когато на вас Ви е удобно – без фиксиран час.

Учебните материали са разработени от университетски преподаватели

Дистанционната форма на обучение е напълно равнопоставена на редовната форма на обучение, както по отношение на съдържанието на учебните планове и програми, така и по издаваните документи за професионална подготовка.

За да Ви включим в обучението е необходимо:

  • да платите таксата за курса по банковата сметка на фирмата или в брой в офиса ни и попълните заявление за включване в курс

Да ни изпратите – сканирани:

  • заявление за включване в курс
  • копие на диплома за завършено средно/висше образование
  • копие на медицинско свидетелство от личен лекар

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас