0886 744 888

Обучения от
Зенит

ВАЖНО! ДАТИ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ЗЕНИТ“

ЦПО КЪМ „ЗЕНИТ 94“ ООД

ОБЯВЯВА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРОФЕСИЯ „ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД“, КОД 623010


СПЕЦИАЛНОСТ: ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВОДОБИВ, КОД 6230102 – СПК-3

19.10.2020г. от 10.00ч. по теория на професията

20.10.2020г. от 10.00ч. по практика на професията

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас