0886 744 888

Обучения от
Зенит

ВАЖНО! ДАТИ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ЗЕНИТ“

ЦПО КЪМ „ЗЕНИТ 94“ ООД

ОБЯВЯВА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРОФЕСИЯ „ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД“, код : 623010

Специалност: „ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВОДОБИВ“, код 6230102 – СПК-3

17.08.2020г. от 10.00ч. по теория на професията

18.08.2020г. от 10.00ч. по практика на професията

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас