0886 744 888

Обучения от
Зенит

ВАЖНО! ДАТИ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ЗЕНИТ“

ЦПО КЪМ „ЗЕНИТ 94“ ООД

ОБЯВЯВА

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ПРОФЕСИЯ „Техник-лесовъд“, код : 623010, Специалност: Горско стопанство и дърводобив, код 6230102 – СПК-3

22.06.2020г. от 10.00ч. по теория на професията

23.06.2020г. от 10.00ч. по практика на професията

ОЧАКВАМЕ ВИ! - 0888 75 00 70

Свържете се с нас